Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Négy felújított emlékművet avattak fel

Az I. világháborúban elesett hősökre emlékezve négy, felújított emlékművet avattak fel Kardoskúton, Kardoskút-Pusztaközpontban, illetve Mátyáshalmon és Héjjahalmon.

A Hódmezővásárhely határában található I. világháborús emlékműveket annak idején Kriván Ferenc szobrászművész készítette.

– A katonák villámháborúra készültek. II. Vilmos német császár is azt mondta, hogy őszre, mire lehullnak a levelek a háborúnak vége. Ehhez képest egy négyéves gyilkos vérengző háború következett, melynek eredményeként: 15 millió katona vette kezdetét. A hódmezővásárhelyi veszteséget pontosan nem tudjuk. Egészen biztos, hogy 2800-an vesztek oda. Vannak becslések, amelyek négyezer vagy annál több emberről is szót ejtenek – monda Hegedűs Zoltán Hódmezővásárhely alpolgármestere a Kardoskút-Pusztaközpontban található emlékműnél. 

Hódmezővásárhelyen nem lehet olyan családot találni, amely közvetve, vagy közvetlenül lett volna érintett a veszteségben – tette hozzá.

– Az első világháborúban, a vásárhelyiek komoly hazafisággal vették ki részüket. 15 ezer fő vonult hadba. Az összlakosság közel egynegyede. Elveszítettünk közel 3000 embert, több ezrük fogságba esett, eltűnt és 600 sebesültről tudunk. Igen magas áldozatvállalás volt ez – fogalmazott Mátyáshalmon Bálint Gabriella hódmezővásárhelyi önkormányzati képviselő.

Megszakítás