Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Negyvenkét hallgató vette át a diplomát

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági
Főiskolai Karán végzett diákok ma kapták kézhez diplomájukat a Mozaik Moziban.
A negyvennyolcadik nyilvános ünnepi tanácsülésen mezőgazdasági és vadgazdasági
mérnökök vehették át okleveleiket.

Az SZTE Mezőgazdasági
Karának hallgatói vehették ma át szakmai papírjaikat. A diploma megszerzésének
feltételei: az adott szak kreditpontjainak összegyűjtése, a záróvizsga sikeres
letétele és egy, vagy akár több nyelvvizsga megléte. A mostani ünnepségen dr.
Bodnár Károly, a mezőgazdasági kar dékánja adta át a végzettséget igazoló
okleveleket.

– Az SZTE
Mezőgazdasági Karán idén 42 diploma kerül kiosztásra. Kevésnek tűnhet ez a
szám, de ők a kifutó képzésünk utolsó hallgatói, akik még a BSC alapképzés
előtti rendszerben kezdték meg tanulmányaikat – magyarázta a dékán.

Az idei
végzősök főiskolai rendszerben kezdték meg tanulmányaikat és egyben ők
részesültek a kísérleti BSC alapképzésben is. Az itt megszerzett tudással
mezőgazdasági és vadgazdasági területen helyezkedhetnek el a fiatalok.

– Ezen a
karon két jellemző szakot indítottunk. A tudás megszerzése után mind a
mezőgazdaságban, mind pedig a vadgazdálkodás területén könnyedén
elhelyezkedhetnek a fiatalok. Számos vezető pozíciót is megszerezhetnek, de
sokak terveiben szerepel a családi vállalakozás folytatása – összegezte a
tapasztalatokat dr. Bodnár Károly.

Az
alapképzés végeztével sokan további mesterképzésen vesznek részt, míg mások – a
szakmát kicsit mellőzve – szakigazgatási, vagy pénzügyi területen állnak
munkába.

Megszakítás