Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Nekrológ

A Gyászoló Család
és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
mély fájdalommal tudatja, hogy Fodor József festőművész,
Hódmezővásárhely Díszpolgára
2007. május 8−án elhunyt.
Temetése a Kincses temető
díszsírhely parcellájában
2007. május 16−án délután
15 órakor lesz.

„Reszkető, enyhe fény sugárzik.

Egy felhő lassúdan megyen.

A lélek táj, a fény sugárzik.

Valaki ballag a hegyen,

hűs homlokáról fény sugárzik

s szemét lehunnya: úgy legyen!”

Dzsida Jenő: Út a Kálváriára

A Gyászoló Család

és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

mély fájdalommal tudatja, hogy

Fodor József

festőművész,

Hódmezővásárhely Díszpolgára

2007. május 8-án elhunyt.

Temetése a Kincses temető

díszsírhely parcellájában

2007. május 16-án délután

15 órakor lesz.

Fodor József festőművészt

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

saját halottjának tekinti

Emlékét örökre őrizzük.

Fodor
József festőművész 1935. december 9-én született Hódmezővásárhelyen. A
Bethlen Gábor Gimnáziumban érettségizett, majd 1958-ban végzett a
Szegedi Tanárképző Főiskola rajz- földrajz tanszékén. A főiskolai
diploma átvétele után szülővárosában telepedett le és ettől az évtől
kiállító művész, a „Vásárhelyi Műhely” tagja. Rendszeresen kiállítója a
Vásárhelyi Őszi Tárlatnak, a szegedi Nyári Tárlatnak, a hatvani
biennáléknak és a békéscsabai Alföldi Tárlatnak. Számtalan egyéni
kiállítása volt országszerte, külföldön Zentán, Ungváron, Jerevánban, Moszkvában, Vallaurisban, Berlinben és számos kollektív tárlaton.

Művészi
munkája mellett több mint két évtizeden keresztül vezette
Hódmezővásárhelyen a városi rajzszakkört, nevelte a képzőművészet iránt
érdeklődő fiatalokat. A szakkörből több fiatal ma már elismert
képzőművész. A 42. évébe lépett Országos Mártélyi Szabadiskola alapító tagja, művésztanára és elnöke volt. A szabadiskola
növendékei közül szintén számos professzionális művész került ki: – a
teljesség igénye nélkül- Szabó Tamás szobrászművész, Neiberger István festőművész, Kollár György, Makó Judit grafikusművész.

Több mint 20 évig volt a MAOE hódmezővásárhelyi és mártélyi alkotóházainak vezetője, központi alakja az itteni művészeti
közéletnek. Egyik alapító szervezője az Országos Hódmezővásárhelyi
Kerámia, Fotó és a Képzőművészeti Szimpóziumoknak. Hosszú évek óta a
MAOE választmányi tagjaként egész régiónk képviselője.

Szakmai
elismerésként 1984-ben Tornyai plakettet, 2002-ben a Művészeti Akadémia
Elismerő oklevelét kapta és 70. születésnapján szülővárosa
„Hódmezővásárhely Díszpolgára” kitüntető címmel illette.

Alkotóművészként
első önálló gyűjteményes kiállításának katalógus előszavában fogalmazta
meg ars poétikáját: „Születésem és gyermekkorom helyéből és élményeiből
természetesen következik, hogy szeretem e tájat, a földjéből kinőtt
minden élőlényével együtt. Nekem egyaránt élő a szántás, az akácfa, a
fehérre meszelt tanya, a benne élő bölcs, meggondolt szavú parasztjával
együtt. Minden ember a maga szemszögéből látja környezetét, látását
alkata, érzésvilága, ismeretei határozzák meg. Ugyanaz a látvány
mindenkiben másként kelt visszhangot. Én ilyennek látom.”

Karakteresen
megfogalmazott világlátása mind a mai napig érvényes, hiszen Fodor
József alapélményei a természethez, a természettel szoros kapcsolatban
álló kétkezi emberek világához kötik. Képeinek zömén szűkebb
környezetének táji szépségeiről, emberi és társadalmi eseményeiről
számol be. Képzelete leginkább a szabad tereken otthonos, ahol a
természet monumentalitása szinte kézzelfogható. A természeti erők és az emberi akarat küzdelme megrendüléssel tölti el, s ez az érzés egy
különös, modern romantikának nyit utat képein, új dimenziókkal
gazdagítva vonzó realizmusát. Mer a valóságról beszélni, éspedig a
visszatükrözés természetelvű, tehát mindenki által érzékelhető
eszközeivel. Elkötelezett, művészete folytatása annak a művészetikának,
amely Tornyaiék óta mércéje az itteni ecsetforgatóknak.

Dr. Lázár János

polgármester, országgyűlési képviselő

Megszakítás