Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Nekrológ

Dányi József nyugalmazott református esperes március
13−án hajnalban váratlanul elhunyt. Temetésére március 19−én 14 óra 30
perckor kerül sor a Kincses temetőben. A gyászszertartást Dr. Bölcskei
Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke vezeti.

„igitur non volentis, neque currentis sed miserentis Dei —

nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené”

(Róm 9,16)

Dányi József nyugalmazott református lelkész, esperes Szeghalmon
született, 1929. március 19-én. Édesapja Dányi Mihály hentes és
mészáros mester, édesanyja Fábi Marcella.

1947-ben szülővárosában érettségizett a Péter András Református
Gimnáziumban, majd a debreceni Tisza István Tudományegyetem Református
Hittudományi Karán szerzett lelkészi diplomát 1952-ben. Segédlelkész
éveit Makón töltötte, majd 1959-ben a Hódmezővásárhely–Erzsébeti
Egyházközség lelkipásztorává választották. 1978-tól a tabáni, 1988-tól
az Ótemplom szószékéről hirdette az igét egészen nyugdíjazásáig.
1997-től a Csongrádi Református Egyházmegye esperesi tisztségét
töltötte be 2004-ben történt visszavonulásáig. Tudását több ízben
Németországban és Svájcban tett tanulmányútjain, valamint a
Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának Újszövetségi
szekciójában gyarapította.

Teológiai tanulmányait a Református Egyház, a Reformátusok Lapja, a
Sonne und Schild, a Confessio, a Theológiai Szemle című egyházi
lapokban és a helyi sajtóban, publikálta. A Keresztyén Bibliai
Lexikonban 150 szócikk írója, társszerzője a magyarázatos Bibliának.

A helyi közéletből egy időben a Hazafias Népfront és a Városvédő és
Városszépítő Egyesület elnökeként, a Magyar–Holland Baráti Társaság
vezetőségi tagjaként, valamint a városi magisztrátus tagjaként aktívan
kivette a részét.

53 éven mellette állt át hű hitvese, született Nagy Ilona
nyugalmazott pedagógus. Három gyermeke, tizenegy unokája gyászolja.
2004-ben munkásságát a város közössége Pro Urbe Hódmezővásárhelyért
díjjal ismerte el.

Megszakítás