Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Nem a jogszabályok szerint működik a Mártélyi szennyvíztisztító telep

Nem, vagy csak részben tett eleget a Mártélyi
Szennyvíztisztító telep üzemeltetője a környezetvédelmi szakhatóságok által
előírt szigorú üzemeltetési rendnek, valamint a rendszeres vízmintavételi- és
vizsgálati kötelezettségnek. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ezért felügyeleti eljárást
kezdeményez, és felülvizsgálja a szennyvíztisztító telep engedélyeit.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2011. április
29-i közgyűlésén a képviselőtestület egyhangú szavazással döntött arról, hogy a
Mártélyi holtág védelme érdekében – az üdülőtulajdonosok felszólítása és az
üdülőterületen 1993 óta kötelező zárt szennyvíztárolók ellenőrzése mellett – a
környzetvédelmi szakhatóságokhoz fordul és vizsgálatot, eljárást kezdeményez,
amely feltárja a holtágra veszélyt jelentő szennyezőforrásokat. A vízben
ugyanis az utóbbi években olyan mértékben szaporodott el a hínárvegetáció, elsősorban
a rucaöröm, amely a megfelelő oxigénállátást is akadályozva a fokozottan
környezet- és természetvédelmi besorolás alá eső terület pusztulásához
vezethet.

A szakhatósági ellenőrzés kiterjedt a Mártélyi
szennyvíztisztító működésére, mivel az onnan kikerülő tisztított szennyvíz
közvetett befogadója a Mártélyi Holt-Tisza.

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a megkeresésre vizsgálatot
kezdeményezett, amely során a Mártélyi Szennyvíztisztító működésében
szabálytalanságokra derült fény. A vizsgálatról a felügyelőség értesítést
küldött a hódmezővásárhelyi önkormnányzatnak.

Eszerint „a szennyvíztisztító telep és a
kapcsolódó szennyvíztisztító hálózat működtetése abban az esetben megengedett,
ha a vízgazdálkodási, környezet- és természetvédelmi előírások maradétalanul
teljesülnek. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a
legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a
környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.

A környezetvédelmi és vízjogi hatósági
engedélyek, a környezeti elemek védelme érdekében az üzemeltető részére szigorú
üzemeltetési rend betartását, valamint rendszeres vízmintavételi- és vizsgálati
kötelezettségek teljesítését írja elő. Mivel ezen kötelezettségének az
üzemeltető nem, vagy csak részben tett eleget, illetve az aktuális jogi háttér
megváltozott, mindenképpen indokoltnak tartjuk az engedélyek felülvizsgálatát.”

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ezért, mint I. fokú környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi hatóság „felügyeleti eljárást kezdeményez a
mártélyi szennyvíztisztító telep és csatornahálózat üzemeltetése tárgyában,
annak környezetre gyakorolt hatásának megállapítására, negatív hatás fennállás
esetén ezen hatás megszüntetésére.” – áll az értesítőben.

Megszakítás