Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás bejelentése

Tájékoztatás Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás bejelentéséről.

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Gál Judit(62) 530-181gal.judit@hodmezovasarhely.hu
Tóth Endre István(62) 530-181tendre.istvan@hodmezovasarhely.hu

 

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati iroda, Hatósági csoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Fsz. 19.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő8:00 – 17:00
Kedd8:00 – 16:00
Szerda8:00 – 12:00
Csütörtök8:00 – 16:00
Péntek8:00 – 12:00

NEM ÜZLETI CÉLÚ KÖZÖSSÉGI, SZABADIDŐS SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS BEJELENTÉSE

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely – amelynek típusait a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza – szolgáltatást csak hatósági nyilvántartásban szereplő szolgáltató nyújthat, kivéve a nomád táborhely és e jogcímen a hegyi menedékházban kialakított szükségszállás.

Jogosultak köre

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő szálláshely szolgáltatója.

Mit kell tennie

Az eljárás megindításához elektronikus úton bejelentést kell tenni.

Kötelezettségmulasztás

Bírság kiszabása, ha bejegyezhető hivatalból a szálláshely, míg ennek hiányában bírság és tevékenység megtiltás.

Határidők

Hatóságra vonatkozó határidő:

15 nap (a szolgáltató nyilvántartásba vételére, hatósági igazolvány kiadására).

Benyújtandó dokumentumok

Minden esetben szükséges:

 • a jogszabályban foglaltaknak megfelelő tartalmú kérelem, amely tartalmazza:
 • a szolgáltató nevét, címét, statisztikai számjelét,
 • a szálláshely megnevezését, címét, típusát (altípusát),
 • a szálláshely minősítését,
 • az igénybe vehető szobák és férőhelyek (hálóhelyiségek és fekvőhelyek) számát; diákotthon, kollégium esetén kizárólag azokat a férőhelyeket kell feltüntetni, amelyeken a szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást kíván nyújtani,
 • a szálláshely állandó jelleggel, idény jelleggel vagy eseti jelleggel való nyitva tartásának, a szálláshely állandó felügyelettel vagy anélkül történő üzemeltetésének, továbbá a szálláshely-szolgáltatás kiegészítő, illetve melléktevékenységként való nyújtásának tényét,
 • a szolgáltatás megkezdésének időpontját.

Továbbá csatolni kell:

 • azt az okiratot, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult,
 • a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okiratot,
 • (az építményjegyzék alapján lakóépületnek minősülő épületben kiegészítő vagy melléktevékenységként nyújtott nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás esetén) az alaptevékenység végzésére jogosító okiratot.

Esetlegesen csatolandó:

 • meghatalmazás, meghatalmazott képviselő igénybe vételekor.

Fizetési kötelezettség

Az eljárás illetékmentes.

Eljáró szerv

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője.

Felettes szerv/jogorvoslat

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal.

Az eljárás során hozott döntések ellen fellebbezésnek van helye.

Kapcsolódó nyomtatványok

ASP-IPAR-002 Szálláshely nyilvántartásba vétel kérelem, bejelentés

Vonatkozó jogszabályok

Fogalmak

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely: az erre a célra épített vagy átalakított és az ekként minősített, illetve ekként nyilvántartásba vett üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá hegyi menedék céljára szolgáló szálláshely.

Megszakítás