Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Németh László-emlékhelyek

Németh László-emlékhelyek

Németh László (1901-1975) író 1945 és 1948 között a Bethlen Gábor Gimnáziumban és a Szent István téri leánygimnáziumban (Présház) tanított. Vásárhelyi szállásadói Kristó Nagy István és Mátyás Sándor voltak. A Bercsényi utca 27. számú Kristó-házban lakott. A ház végében áll a kerti kis lak, amelynek ámbitusán az első vásárhelyi művek, a Mathiász-panzió és A tanügy rendezése íródtak. Az utcai szobában az Eklézsia-megkövetése, a Széchenyi és az Égető Eszter és más jelentős alkotások születtek. Az egykori leánygimnázium igazgatói lakásának szobáiból alakították ki a Németh László-emlékházat. Az emlékkiállítás elsősorban műközpontú. Láthatók naplók, kéziratok, levelek, emléktárgyak, fényképek. Tóth Valéria Németh László mellszobrát az 1976-ban az íróról elnevezett könyvtár előtt láthatjuk. A könyvtár épületében több alkotás is található, amely a nagy íróra emlékezik: Borsos Miklós márvány mellszobra, Kajáry Gyula grafikája, Erdős Péter és Máté István rézdomborításai. Az író „vásárhelyi sétáinak” útvonalán továbbhaladva, az Égető Eszter-beli Tunyogi-házat már nem láthatjuk, lebontották. Az egykori Máté-patika emeletes épületét azonban megnézhetjük (Andrássy út 9.). A „kisded” tanyai tanulók otthonát az Oldalkosár utcában a négyemeletes Cseresnyés Kollégium váltotta fel. Innen néhány lépés az ősi alma mater, a Bethlen Gimnázium. Az író Hódmezővásárhelyre küldött, eredetileg kútfeliratnak szánt üzenetét fatáblára vésték, hajdani tanárkodás színterén helyezték el. Návai Sándornak az íróról készített domborművét a Gregus Máté Műszaki – Mezőgazdasági Szakközépiskolában (Kaszap u. 29.) láthatjuk.

Megszakítás