Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Népi Játékok Találkozója

Mondókákkal, énekkel és tánccal készültek a Klauzál Gábor
Általános Iskola és Óvoda tanulói a második „kis” Népi Játékok Találkozójára.
Az intézmény óvodásai és alsó tagozatos tanulói kaptak lehetőséget, hogy a
hagyományőrzés mellett bemutassák tehetségüket családjuk és barátaik előtt.

A tavalyi évben is nagy sikert aratott a Klauzál Gábor
Általános Iskola és Óvoda „kis” Népi Játékok Találkozója, így a farsangi szezon
után idén is megrendezték a hagyományőrző délutánt. A program is azt igazolja,
hogy az intézmény nagy hangsúlyt fektet a hagyományok továbbörökítésére, amit
az intézményben évek óta folyó néptánc oktatás is hűen tükröz.

– A hagyományőrzés mellett azért szerveztük ezt a
találkozót, hogy a gyerekek bemutathassák tehetségüket, mondókákkal,
játékfűzésekkel és tánclépésekkel. Az óvodások versekkel, énekkel és kisebb
koreográfiával léptek színpadra, míg az általános iskolások műsorába
tánclépések is beépültek már – mondta el Ungor Edina, a rendezvény egyik
főszervezője.

A négy óvodás és négy alsó tagozatos csoport már a tanév
eleje óta készült a fellépésre. A felkészítő tanárok munkáját egy-egy
virágcsokorral köszönték meg a fiatalok, míg ők maguk oklevelet kaptak
teljesítményükért.

Megszakítás