Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Novemberben újra napirendre kerül a mindszenti víziközmű vagyon

Novemberben újra tárgyalja a vásárhelyi képviselőtestület
a mindszenti vízi közművagyon kedvezményes átadását. Korábban már volt ilyen
ajánlat, ami azonban a Zsigmondy Béla Víziközműveket Üzemeltető Zrt. visszavont,
mivel Mindszent egy hónapig nem kezdeményezett tárgyalást. Zsótér Károly
mindszenti polgármester szerint vétkes mulasztás történt.

Novemberben újra tárgyalja a vásárhelyi közgyűlés a
mindszenti közművagyon átadását a kisvárosnak. Az októberi ülésen elhangzott: a
jelenleg a Zsigmondy Béla Víziközműveket Üzemeltető Zrt. tulajdonában lévő mindszenti
víziközmű vagyont a mindszenti önkormányzatnak saját tulajdonába kell vennie
ahhoz, hogy a csatornázási pályázat második fordulóján el tudjon indulni. Korábban
a vásárhelyi önkormányzati tulajdonban lévő víziközműveket üzemeltető cég igen
kedvezményes ajánlatot tett: átadja a vagyont és meghitelezi a vételárat, cserébe
a mindszenti közművet üzemeltető cégben 20 százalékos részesedést kér. Egy-két
nap elteltével a mindszenti képviselők testületi ülésen el is fogadták a
kedvező ajánlatot, majd egy hónapig nem történt lényegében semmi, nem
kezdeményeztek tárgyalást, nem küldtek szerződés-tervezetet. A Zsigmondy Béla
Víziközműveket Üzemeltető Zrt. ezért visszavonta az ajánlatát.

– Vétkes mulasztás történt, aminek okait nem részletezném. Kérem
azonban a képviselőket, hogy ismét tűzzék napirendre a kérdést és segítsék a
mindszenti csatornázást – mondta el Zsótér Károly Mindszent polgármestere a
hódmezővásárhelyi közgyűlésen.

A képviselőtestület támogatta a mindszenti polgármester
kérését és novemberben újra tárgyal a víziközmű vagyon átadásáról.

Megszakítás