Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Nyelvi képzésekben első a Németh László Gimnázium

Felvételi tájékoztatóval zárult a Németh László Gimnázium egész hetes programja, amelynek keretében nyílt órákon mutatták be az iskolát az érdeklődőknek. Az este folyamán a gimnázium szerkezetét, az intézmény által kínált lehetőségeket és a felvételi eljárás részleteit osztotta meg az érdeklődőkkel Árva László igazgató.

A gimnáziumi oktatásról képet adó nyílt órákat követően felvételi tájékoztatóval zárult a leendő tanulóknak és szüleiknek szóló felvilágosítás.

Felvételi vizsga nincs az intézménybe. A felső tagozaton, illetve az utolsó években elért tanulmányi eredmény a döntő, ennek azonban legalább jónak kell lennie, hiszen az átlag a tanulmányi motivációról is árulkodik.

– A hat évfolyamos gimnáziumi képzés esetén a 4. osztály év végi, az 5. osztály év végi és a 6. osztály félévi eredményt összegzik a magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv tekintetében. Ennek a pontszáma ad ki egy sorrendet. A jelentkező nyolcadikosoknál nagyjából ugyanez a helyzet azzal a különbséggel, hogy itt az 5. osztály év végétől a 8. osztály első félévéig terjedő időszakot vesszük figyelembe. Emellett a történelem és a többi közismereti tárgy osztályzatait is megnézzük – mondta Árva László igazgató.

A gimnázium elsősorban az idegen nyelvi képzésre fókuszál.

– A hatosztályos képzésben az egyik képzési forma az emelt szintű idegen nyelvi oktatás. A másik osztály pedig két tannyelvű formában kezdi meg működését. A négy osztályos gimnáziumi osztályok is ugyancsak emelt szintű nyelvi képzést folytatnak – tudtuk meg Árva László igazgatótól.

A képzési rendszer ezen kívül lehetővé teszi, hogy az alapóraszámok mellett a kötelezően választott tantárgyakat a 7. és 10. évfolyam között heti két órában tanulhassák a diákok. A 11. és 12. évfolyamon ez az óraszám már heti négy, annak megfelelően, hogy hová szeretnének továbbtanulni a diákok. A választott tantárgyakból pedig emelt szintű érettségire felkészítést vállal az intézmény.

Az iskolában működő tanórán kívüli tevékenységek: például a képzőművészeti szakkör, a gitár-, az irodalmi szakkör és a nyelvvizsga előkészítést szolgáló plusz nyelvi órák szintén a gimnáziumi oktatás részét képezik.

Megszakítás