Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Nyelvjárásokat kerestek

Nyelvjáráskincs-kereső vetélkedőt szervezett a vásárhelyi
Wass Albert Irodalompártoló Egyesület a Károlyi Házban.

A helyi Irodalompártoló Egyesület idén tavasszal is
megrendezte a Wass Albert versmondó és meseillusztrációs versenyt. A
megmérettetés célja az volt, hogy minél több tájegység és így minél több
nyelvjárás részt vegyen a játékban. Végül valamennyi nyertes egy
nyelvjáráskincs-kereső gálára kapott meghívást.

– Az tesz egy nemzetet gazdaggá, hogy sok nyelvjárás létezik
a köznyelven kívül is. Mi nem azt szeretnénk, hogy ezeket a köznyelv helyett
használjuk, hanem amellett, mert így színesebbé válik tőle a nyelv. Vásárhely
volt ennek a kiindulópontja, hiszen nagyon híres itt az őző nyelvjárás – mondta
Nagy Gyöngyi, a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület elnökségi tagja.

A Kárpát-medencében tíz nyelvjárás alakult ki, ezekből áll
össze a magyar nyelv és a magyar kultúra. A gálán a vásárhelyi mellett a másik
nagy nyelvjárás a délvidéki volt, hiszen Zentáról is szép számban érkeztek
vendégek.

– A helyiek a tudomásom szerint nem egy helyről kerültek
Zentára. Túlnyomó többségük Felső-Magyarországról, Nógrád és Heves megyéből
származik, de máshonnan is jöttek. A mi beszédünkre a zárt é és á hangok
használata jellemző – mondta Recskó Béla festőművész, kopjafafaragó.

A találkozón a Csanádapácai Dalkör is részt vett, akik
nemcsak versekkel készültek, de énekeltek is a közönségnek.

Megszakítás