Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

NYENYI adatszolgáltatás

A Dél-alföldi
Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felhívja a foglalkoztatók, egyéni
vállalkozók, őstermelők figyelmét, hogy a nyugdíjjogosultsághoz, illetőleg a
nyugdíj-megállapításhoz szükséges adatokat 2009. évre vonatkozóan 2010. április 30-ig kell teljesíteniük
a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok részére.

Az adatszolgáltatás teljesítése elsősorban elektronikus úton, meghatározott körnek
papír alapú bizonylaton történhet, melyhez az e célra rendszeresített, az ONYF
honlapjáról letölthető Bejelentő Lapot kell kitölteni. Amennyiben az
adatszolgáltatás a megelőző években elektronikus ügyintézés keretében történt, újabb
Bejelentő Lapot leadni nem kell. A nyilvántartásra kötelezett képviselője útján
is eleget tehet kötelezettségének, ebben az esetben a Bejelentő Laphoz
mellékelni kell a meghatalmazás eredeti példányát.

Amennyiben ellátás megállapítására kerül sor, az
adatszolgáltatási kötelezettség – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
törvény 97. §-a alapján – a 2010. évi keresetekre, jövedelmekre is vonatkozik,
melyet a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felhívására 10 munkanapon belül
kell közölni.  A biztosított adatainak
közlése történhet egyrészt papír alapon, másrészt a Kormányzati Portál Ügyfélkapujához
hozzáféréssel és TAJ számmal rendelkező ügyfelek részére elektronikus úton.

Közös érdekünk, hogy a nyugdíj
megállapításhoz minden adat rendelkezésünkre álljon. Bővebb információ az ONYF
honlapján található (http://www.onyf.hu/www.onyf.hu).

Megszakítás