Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Nyílt levél a Délmagyarország főszerkesztőjéhez

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

A 2008. március 11−én a
Délmagyarország és a Délvilág című napilapokban Hollósi Zsolt tollából
„Józan ész” címmel megjelenő vezércikkük kapcsán az alábbiakra hívom
fel a figyelmét és kérem Öntől a szükséges lépések megtételét.

Meggyőződésem,
hogy a sajtószabadság és a véleménynyilvánítás szabadsága nevében
Önöknek joguk, sőt kötelességük, hogy a 2008. március 9-i
népszavazással kapcsolatban szerkesztőségük, lapjuk álláspontját az
olvasókkal ismertessék.

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Polgármestereként nekem jogom és kötelességem
felhívni figyelmüket arra, hogy az Önök hivatkozott
véleménynyilvánítása azonban súlyosan sérti Hódmezővásárhely minden
polgárát. Súlyosan sérti mindazokat, akik március 9-én a népszavazás
alkalmával városomban igennel szavaztak, de az Önök üzenete, stílusa
minden jóérzésű, nemmel szavazó vagy otthon maradó polgártársamat is
megsértett.

Az
Önök újságírási gyakorlatában nem meglepő, tisztességes ember számára
azonban elfogadhatatlan az az újságcikk, amelyben Hollósi Zsolt
kollegájuk „Józan ész” címmel Szeged és Hódmezővásárhely népszavazási eredményeit hasonlítja össze.

Azzal
a nyilvánvaló fordított üzenettel és következtetéssel, amely szerint a
szomszédos város otthon maradó és nemmel szavazó polgárai
intellektuálisabb beállítottságukról, elemi indulataik félretételéről,
nem üres pénztárcájuk tapogatásáról tettek tanúbizonyságot, valamint
képesek voltak végig gondolni döntésük következményeit, lényegében
városom polgárait is kívánja minősíteni. Ahogy fogalmaz: többen
értették meg mi a népszavazás igazi célja.

Megdöbbentőnek
tartom, hogy az Önök lapja veszi a bátorságot és egy ötvenezres város
közösségét bármilyen formában minősíteni kívánja, megkérdőjelezve az
itt élő emberek értelmi képességét, intellektuális felkészültségét, a
népszavazáson feltett kérdésekkel kapcsolatos jártasságát.

Önöket
sem a sajtó szabadsága, sem a véleménynyilvánítás szabadsága, sem a
saját önhitségük nem hatalmazza fel, hogy Hódmezővásárhely polgárait,
sőt ezáltal minden Csongrád megyei igennel szavazó kisebb településen
élő polgárt közvetve panel prolinak, bugrisnak, idiótának, vidéki
hülyének nézzenek és nyilvánítsanak!!!

Az
Önök minősítésénél sokkal súlyosabbnak tartom, hogy az Önök cikke
nyilvánvalóan megkísérel ember és ember között különbséget tenni, sőt
ember és ember között nemcsak különbséget tesz, hanem ítéletet is mond
az itt élő emberek felkészültségéről, gondolkodásáról, mentalitásáról.

Voltak
idők amikor az Önök lapja a diktatúra hű kiszolgálójaként különbséget
tett ember és ember között, meggyőződése, világnézete, vagyoni helyzete
alapján. Sőt, az Önök lapjának brit anyavállalata volt idő, amikor egy
másik diktatúra, másik vezetőjét népszerűsítette, azzal a különbséggel,
hogy ott a faji és vallási hovatartozás tett különbséget.

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Az
eddigi személyes kapcsolataink alapján Önt olyan embernek ismertem meg,
aki elutasít minden olyan nézetrendszert, amely különbséget tesz ember
és ember között, legyen szó akár világnézeti meggyőződésről, vagyoni
helyzetről, faji, vallási, nemi identitásról.

Kérem
Önt, hogy a legrövidebb időn belül a Délmagyarország és a Délvilág
hasonló helyen és hasonló terjedelemben kérjen bocsánatot minden
hódmezővásárhelyi polgártól.

Kérem arra is, hogy a jövőben ember és ember között hasonló megkülönböztetéseket lapjukban ne tegyenek.

Hódmezővásárhely, 2008. március 12.

Tisztelettel:

Dr. Lázár János

polgármester

országgyűlési képviselő

Megszakítás