Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Nyilvános versenytárgyalás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a hódmezővásárhelyi 12654
hrsz alatti 1/1 és a 12655 hrsz alatti 4/10 részben tulajdonát képező,
természetben Hódmezővásárhely, József A. u. 38 − 40. szám alatti
ingatlant.

Kikiáltási ár : 26.000.000 Ft

A 12655 hrsz alatti 4/10-ed tulajdoni hányad vonatkozásában elővásárlási joggal rendelkezik az ingatlan társtulajdonosa.

Pályázatokat
írásban kérjük benyújtani a Polgármester Hivatal Lakosságszolgálati
Iroda, Lakás és Helyiséggazdálkodási Csoportja részére.

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele 200.000 Ft
bánatpénz befizetése a Hivatal pénztárába, mely összeg a vesztes
pályázó részére visszafizetésre kerül. Nyertes pályázó esetében a
letétbe helyezett bánatpénz beszámításra kerül a vételárba.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 25. (szerda) 1600 óra

Több jelentkező esetén a versenytárgyalás megtartásának időpontja: 2008. június 27. (péntek) 1100 óra.

A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal földszint 22. hivatali helyisége

A
pályázó a versenytárgyalás időpontjáról külön értesítést nem kap,
egyben tudomásul veszi a versenytárgyalás időpontját, valamint helyét.
További részletes információval készségesen állnak rendelkezésükre a
Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda, Lakás és
Helyiséggazdálkodási Csoport dolgozói. / 06-62-530-184. /

Megszakítás