Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Október végéig dolgoznak a munkagépek a Csomorkányi úton

Október
végéig a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ munkagépei végeznek helyreállító
munkákat a Csomorkányi úton. A munkások feladata az út padkáinak és az árkok
vízelvezetésének helyreállítására. A tökéletes vízelvezetés érdekében megfelelő
útdőlést alakítanak ki, feltöltik a kigödrösödött felületeket, a fűtől és sártól
felmagasodott útszéleket pedig lenyesik. Erre azért van szükség, mert a padkák
felpúposodása miatt az esővíz jelenleg nem tud elfolyni, a felgyülemlett
csapadék pedig csúszásveszélyes, illetve télen jégpáncéllá alakulhat az
úttesten. Október végéig dolgoznak a gépek a Csomorkányi úton, ezt
követően Székkutason folytatják a munkát.

Megszakítás