Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Olvasóvá kell nevelni a gyerekeket

Író-olvasó találkozó zajlott a HISZK Eötvös József
Székhelyintézményének könyvtárában. Nógrádi Gábor és Gergely interaktív
beszélgetés formájában a könyvek, az olvasás fontosságáról, életükről és
műveikről meséltek a nagyszámú általános és középiskolás diákból és tanárból
álló közönségnek. A találkozó könyvvásárral és dedikálással zárult.

A pénz nem a fákon nő című könyv
kapcsán került kapcsolatba a Nógrádi Gábor és Gergely alkotta apa-fiú
szerzőpáros az Eötvös József Szakközépiskolával. A kötet ugyanis
humoros-ismeretterjesztő formában segíti a pénzügyi-számviteli oktatást.
Nógrádi Gábor ifjúsági regényeiről is mesélt a diákoknak. Szemléletes példáival
az olvasás és a képzelőerő összefüggéseire hívta fel a figyelmet és arra, hogy
a szellemi frissesség megőrzésének a tanulmányok befejeztével az olvasás lehet
az egyetlen eszköze. Az ismert író szerint az olvasóvá nevelésben a
pedagógusoknak van a legfontosabb szerepe.

– Mindenféle tanárnak a hatalma, feladata, hogy a
gyerekeket olvasásra szoktassa, és hogy saját maga is olvasson. A szülőknek nem
ez a foglalkozása. Az a szülő, aki olvas, megpróbálja rávenni a gyerekét, hogy
ő is olvasson, de sokszor a szülő se olvas. Ezért annak kell rávenni a
gyereket, annak kell meggyőzni a gyereket, akinek ez a foglalkozása. Az írónak,
a riporternek, a tanárnak – mondta Nógrádi Gábor író.

Az olvasóvá nevelés számtalan
eszköze közül Nógrádi Gábor a szerepjátékot, a regényrészletek helyes
kiválasztását emelte ki: ha a gyerek folytatja a regényt, vagy játszik, akkor
részese lesz a történetnek, és így már érzelmileg is megérinti a dolog.

Ezzel kapcsolatos írói
tevékenységüket, a klasszikus nagy regények, pl. Jókai, Gárdonyi műveinek
újraértelmezését, a diákok megváltozott olvasói szokásaihoz való alkalmazkodást
szintén fontos eszköznek tartja. Az író-olvasó találkozó könyvvásárral és
dedikálással zárult.

Megszakítás