Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Országos jelentőségű helyi egészségkutatás indul

A 2003−as Országos Lakossági Egészségfelmérés után azonos módszertannal
egy megyei jogú város, Hódmezővásárhely is megismétli azt a kutatást,
amely segíti az egészségügyi ellátórendszer lakossági igényekhez
igazítását, valamint hasznos információs alapot szolgáltat az idén
tavasszal megindult 10 éves Egészséges Vásárhely Program számára. Ennek
célja, hogy a helyi lakosság minden generációját elérő szűrő–,
megelőző– és életmódváltoztató–programmal kihozza az egészség ügyét a
kórházakból, rendelőintézetekből a munkahelyekre, oktatási
intézményekbe és családi otthonokba.

A világ fejlett országaiban — mint például Finnországban, Hollandiában, Japánban és az USA-ban — az egészségügyi vezetők rendszeres egészségfelmérésekre alapozzák döntéseiket. Így a Hódmezővásárhelyi Lakossági Egészségfelmérés kérdőívét is az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének ajánlásai és a 2003-as Országos Lakossági Egészségfelmérés tapasztalatai alapján készítették el, vagyis mindenben megfelel a hazai és nemzetközi standardoknak.

A 2008. június 9-én hétfőn tartott sajtótájékoztatón Hódmezővásárhelyen dr. Lázár János polgármester, valamint dr. Kallai Árpád az Erzsébet Kórház és Rendelőintézet főigazgatója bejelentette: az Egészséges Vásárhely Program (www.evp.hu) keretén belül a hódmezővásárhelyi Erzsébet kórház a helyi önkormányzattal együttműködve kérdőíves adatfelvételt indít 2008 júniusában a lakosság egészségi állapotának feltérképezése érdekében.

– A felmérés célja egyrészről, hogy a város egészségügyi ellátását a vásárhelyiek igényeinek és szükségleteinek megfelelően fejleszthessük; másrészről, hogy a lakosság egészségi állapotának általános megismerésével meg lehessen határozni az Egészséges Vásárhely Program kiinduló állapotát és hosszú távú céljait – foglalta össze dr. Kallai Árpád.

A főigazgató elmondta: a Hódmezővásárhelyi Lakossági Egészségfelmérés (HÓDEF 2008) keretén belül a kérdezőbiztosok 2008. júniusában és júliusában mintegy 1500 véletlenszerűen kiválasztott vásárhelyi lakost keresnek fel, és az egészségi állapottal illetve az életmódbeli szokásokkal összefüggő kérdések megválaszolásában várják a vásárhelyiek segítségét. A kérdések az általános közérzettől, a mentális állapoton át, egészen a diagnosztizált betegségekig terjednek, teljes képet formálva így a város lakosainak objektív és szubjektív egészségi állapotáról. A válaszadás anonim módon, név nélkül és önkéntesen történik. A megkérdezettek nevét és személyes adatait semmilyen rendszerben nem rögzítik, és semmilyen módon nem is kerülhetnek nyilvánosságra.

– Az egészség nem a kórházakban és az orvosi rendelők várótermeiben kezdődik, hanem a mindennapokban: otthon, a hűtőszekrények előtt, az uszodában, a bicikli utakon, az iskolai és a munkahelyi büfékben. Ezért döntöttük úgy, hogy végre kihozzuk a kórházak és orvosi rendelők falai közül az egészség védelmét, és a mindennapok részévé tesszük – fogalmazott dr. Lázár János.

A polgármester szerint az egészségügy fejlesztése minden hódmezővásárhelyit érintő cél, ezért olyan egészségügyre van szükség, amely reagál a lakosság mindennapi igényeire, amely úgy kínál számukra egészségesebb alternatívát, hogy közben nem vár el tőlünk lehetetlent, jól érzik magunkat benne és elsősorban az emberről, nem pedig magáról a kórházról, az intézményről szól.

– Reális és teljesíthető célokat kell kitűznünk magunk elé, amelyek nem kívánnak tőlünk lehetetlent, ehhez azonban meg kell ismernünk mindennapi szokásainkat, pontos képet kell formálnunk általános egészségi állapotunkról, valamint az egészséghez és az egészségügyhöz való viszonyunkról. Meg kell ismernünk a vásárhelyiek jelenlegi, kiinduló egészségi állapotát, és azokat a lehetőségeket és kihívásokat amelyek az Egészséges Vásárhely Program keretében várnak ránk – fogalmazott dr. Lázár János

A felmérés lebonyolítása és értékelése országosan elismert szakértő partnerekkel együttműködésben történik: a kérdezőbiztosok munkáját a Nézőpont Intézet koordinálja, a szakmai értékelésekben az Egészségmonitor Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. működik közre.

A kutatással kapcsolatos további információk a hét közepétől hozzáférhetőek a http://www.evp.huwww.evp.hu honlapon.

Megszakítás