Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

ŐSZI LOMTALAMÍTÁS

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
és az
A.S.A. Köztisztasági Kft.
2008. évben is megszervezi az
ŐSZI
LOMTALAMÍTÁST.

A magasházas övezetben 2008. október 13-án a rendes
ürítéssel együtt,

Családi házas övezetben és Kútvölgyön, Erzsébeten, Szikáncson,
Barattyoson, Batidán, valamint belső Kishomokon 2008. október 13-17 között az
ürítési napokon kerül elszállításra a felszaporodott lom.

A VÁROS TISZTASÁGA ÉRDEKÉBEN
KÉRJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT,
HOGY A MAGASHÁZAS ÖVEZETBEN
A SZEMETES KONTÉNEREK MELLÉ,
A CSALÁDI HÁZAS ÖVEZETBEN A HÁZAK ELÉ
TEGYÉK KI
A FELESLEGESSÉ VÁLT LOMOT!

Az ürítés után kihelyezett lom elszállítására NEM lesz lehetőség!

Az akció során nem helyezhető el trágya, föld, építési törmelék,
építési anyag, széna, szalma, gumiabroncs, akkumulátor, mérgező, tűz-és
robbanásveszélyes anyagok, a szelektíven gyűjthető hulladékok, továbbá állati
tetem és minden olyan hulladék, amely a begyűjtést végző személyek testi
épségét veszélyezteti.

Dr. Korsós Ágnes
jegyző

Megszakítás