Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Ösztöndíjpályázat

A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány a 2009-es
tanévre kiírt magyar állampolgárságú cigány tanulók ösztöndíjpályázatához a
jelentkezési lapokat fejlesztésre a Cigány Kisebbségi Önkormányzathoz lehet
hozni.

A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány a 2009-es
tanévre kiírt magyar állampolgárságú cigány tanulók ösztöndíjpályázatához a
jelentkezési lapokat fejlesztésre a Cigány Kisebbségi Önkormányzathoz lehet
hozni.

Pályázhatnak:

– Az általános iskolák 7-8
osztályos, a hat évfolyamos gimnáziumok 1-2 osztályos, valamint a nyolc
évfolyamos gimnáziumok 3-4 osztályos magyar állampolgárságú cigány tanulói
3,5-5 tanulmányi átlagig.

A pályázat postára adási
határideje: 2009. szeptember 30.

– Gimnáziumi és érettségit adó
szakiskolai, a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumok 9-10-11-12 osztályos nappali
tagozaton tanuló diákok 3,0-5,0 tanulmányi átlagig.

A pályázat postára adási
határideje: 2009. szeptember 30.

– Szakiskolai, illetve az
érettségi után a középiskola által meghirdetett, 5-6. osztálynak megfelelő
képzésen nappali tagozaton résztvevő tanulók 3,0-5,0 tanulmányi átlagig.

A pályázat postára adási
határideje: 2009. szeptember 30.

– Főiskolán vagy egyetemen az
első diploma megszerzéséért nappali tagozaton folytatnak tanulmányokat, és a
képzés végén főiskolai vagy egyetemi diplomát szereznek. Ehhez a pályázathoz
2008/2009-es tanév végi, tanulmányi átlaggal lezárt index hitelesített
fénymásolatát vagy az ETR/NEPTUN rendszeréből kinyomtatott, a tanuló nevét
tartalmazó tanulmányi átlaggal lezárt hallgatói törzslapot, amelyet a
tanintézet tintás aláírással és bélyegtővel hitelesít (az aláírás és a bélyegző
nem lehet fénymásolat).

A pályázat postára adási
határideje: 2009. október 15.

– Külföldi tudományos, művészeti
felsőfokú intézményekben tanulmányokat folytató magyar állampolgárságú cigány
fiatalok.

A pályázat postára adási
határideje: 2009. október 30.

A pályázathoz szükséges
dokumentumok:

– 2008/2009-es tanév végén kapott
bizonyítvány fénymásolatát, amelyhez az iskola tintás aláírással és bélyegzővel
hitelesít (az aláírás és a bélyegző nem lehet fénymásolat).

– 2009/2010-es tanévre szóló
eredeti iskolalátogatási igazolás.

A tanulmányi átlag kiszámításába
nem számítanak bele a magatartás és a szorgalom osztályzatok.

Megszakítás