Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Öt hónapon át mellrák–szűrések Békés és Csongrád megye kistelepülésein

A 2008 áprilisában elindult
Egészséges Vásárhely Program (EVP) sikeres pályázatot nyújtott be az
Egészségügyi Minisztériumhoz szűrőbuszos mellrákszűrések elvégzésére. Az így
elnyert 9 millió forintból 2009 első félévében öt hónap alatt az EVP munkatársai
Békés és Csongrád megye érintett kistelepülésein legalább kétszer megjelennek,
és növelik a 45 és 65 év közötti nők átszűrtségének mértékét. Az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) szűrési koordinátoraival
együttműködésben előkészített program a jelenlegi tervek szerint 21 településen
összesen 61 alkalommal fog szűrést végezni, hozzávetőlegesen 2300 érintett
bevonására törekedve. Az EVP-nek már a létrehozásakor is célja volt, hogy a
fiatal, aktív illetve idős korosztályok egészségmegőrzésén túl arra is
törekedjen, hogy az egészség ügyét az ellátó intézmények falai közül kimozdítva
közelebb lépjen az érintettekhez, és így növelje egészségük védelmét. Mivel a
mellrák a második daganatos halálok Magyarországon, fontos feladat az EVP
számára a Magyar Rákellenes Liga által biztosított szűrőbusz sikeres
üzemeltetése Hódmezővásárhelyen és az ország kiemelten érintett dél-keleti
régiójában.

A
pályázatról

Az Egészségügyi Minisztérium
2008 év végén vissza nem térítendő támogatásra pályázatot írt ki a lakossági
szűrővizsgálatok hatékonyságának, a vizsgálathoz való hozzáférésének növelése,
ezáltal a meglévő átszűrtség arányának javítása céljából a kistelepüléseken élők
körében. Ezen pályázat részeként lehetőség volt mobil szűrőegységekkel történő
alkalmi szűréseken való részvétel támogatására is, amely vizsgálatoknak előre
egyeztetett formában 2009. február 1. és 2009. június. 30. között kell
megtörténniük.

A Hódmezővásárhelyen 2008
áprilisában elindított 10 éves Egészséges Vásárhely Programnak alapvető
célkitűzése, hogy az egészségügyi ellátórendszert az utóbbi években ért
megrázkódtatások ellenére a megelőzést és egészségmegőrzést szem előtt tartó
szolgáltatások illetve programok bevezetésével folyamatos figyelemmel legyen a
város és térsége lakosságának egészségi állapotára. Így az EVP nem csak arra
törekszik, hogy különböző egészségmegőrző programok révén javítsa a fiatal,
aktív illetve nyugdíjas korosztályok általános egészségi állapotát és
informáltságát, de közben a magas kockázatot jelentő betegségek elleni védekezés
fontosságára is kiemelten figyel.

Ezen tevékenység részeként
üzemeltette már eddig is az EVP a 2008 áprilisában működtetésre megkapott
szűrőbuszt, amelyet a Magyar Rákellenes Liga bocsátott a program rendelkezésére.
A szűrőbusz létrejöttéhez szükséges 60 millió forint több mint kétharmadát a
Magyar Rákellenes Liga korábban a Johnson&Johnson Charities Aid
Foundationtől kapta pályázati támogatásként, amelyhez jelentős segítséget
nyújtott a Ligának a Johnson & Johnson Kft. és a Janssen-Cilag Kft.. A
pályázati támogatásból és a személyi jövedelemadó 1%-ából befolyt, és erre
fordított összegen túl a Liga leveles adománygyűjtésekor további 7700 személy
segített megvalósítani a kitűzött célt. A szűrőbusz a hódmezővásárhelyi nők
védelmén túl egész Csongrád és Békés megyében lehetőséget teremt a korszerű
szűrővizsgálatokra. A szűrőbusz kisebb településeket is felkeres, így a kis
lélekszámú települések lakói a saját városukban, falujukban vehetnek részt az
emlőszűrő programokon. A szűrőbusz az EVP keretén belül 2008. április 12-én az
ünnepélyes átadás után kezdte meg munkáját Hódmezővásárhelyen. A nyolc hónap
alatt összesen 686 szűrés történt, melyből 53 nőt kellett visszahívni. Az ÁNTSZ
lista alapján történt behívások esetén 29,11%-os volt a megjelenések
aránya.

A most elnyert pályázati
támogatással kiemelt cél a szűrőbusz által ellátandó Békés és Csongrád megyei
kistelepüléseken a vizsgálatok hozzáférésének javítása, és ezzel az átszűrtség
növelése. Az elkövetkező fél év során a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, a
hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház–Rendelőintézet, a békéscsabai Dr. Réthy Pál
Kórház–Rendelőintézet és a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház–Rendelőintézet a
szűrőbuszon történő szűrésre „településeket ad át”, amelyhez az ÁNTSZ szűrési
listát biztosít a behívandókról. A behívást az EVP végzi a szűrési terv alapján.
A pályázati ciklusban február 1. és június 30. között az EVP arra törekszik,
hogy a szűrőbusz minden településre lehetőség szerint kétszer eljusson, kivéve a
kis létszámú behívandóval rendelkező településeket. Ezen esetekben felajánlja a
másik településen való szűrést.  A jelenlegi tervek szerint összesen 21
településen 61 alkalommal, a most rendelkezésre álló adatok alapján 2387 fő
behívásával (a rendszeresen frissített ÁNTSZ listától függően változik), aktív
települési kommunikáció segítségével a behívandó hölgyeket a lehető legnagyobb
számban szándékozik szűrni a támogatást nyert program.

Az érintendő települések
jelenleg tervezett listája: Ambrózfalva, Árpádhalom, Bélmegyer, Bucsa,
Csanádalberti, Csárdaszállás, Dombiratos, Eperjes, Földeák, Hunya, Kevermes,
Királyhegyes, Körösnagyharsány, Kövegy, Maroslelle, Mártély, Nagyér, Nagytőke,
Óföldeák, Pusztaottlaka, Zsadány.

Az emlőrák szűrés
jelentőségéről

Magyarország sajnálatos vezető szerepe az
európai régióban a daganatos halálozásban közismert. Magyarországon minden
negyedik haláleset daganatos megbetegedés következménye, a magyarországi
daganatos halálozás a 65 év alatti népességben az EU ugyanilyen korú
halálozásának kétszerese. Az emlőrák a tüdőrák után a második leggyakoribb
daganatos halálok Magyarországon. Bár az emlőrák halálozás 2000-óta csökkenő
tendenciát mutat hazánkban, még mindig jelentősen meghaladja az Európai Unió
átlagát. Itthon a Népegészségügyi Program keretében a 45 és 65 év közötti nőket
kétévente hívják be ingyenes emlőszűrésre. A program szervezését és
monitorozását az Országos Tisztiorvosi Hivatal (OTH) és az ÁNTSZ területi
szűrési koordinátorai végzik. A mammográfiával végzett szűrővizsgálat
jelentősen, közel harmadával csökkenti az emlőrákból eredő halálozást, és a
rendszeres mammográfiás emlőszűréssel az emlőrákok 70%-a idejében felismerhető.
Külföldi tapasztalatok alapján a 70-80%-os átszűrtség elérése a nehezen
megközelíthető települések és a nehezen bevonható nők esetében mobil
szűrőállomás működtetéssel érhető el. 

Megszakítás