Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Óvodai játék és sporteszköz beszerzése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) pályázatot hirdet:

Óvodai játék és sporteszköz beszerzésére

A pályázat célja: az óvodás korú gyermekek testi és szellemi fejlődésének támogatása készségfejlesztő, valamint kreatív gondolkodást elősegítő játékok és sporteszközök beszerzése útján.

Pályázók köre: Hódmezővásárhely közigazgatási területén működő egyházi és önkormányzati fenntartású óvodák.

Mire nyújtható be pályázat?

– gyermek tricikli

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • pályázó nevét, címét, kapcsolatartójának nevét, címét, elérhetőségét;
  • megpályázni kívánt eszköz megnevezését és darabszámát;
  • a pályázó óvodában ellátott gyermekek száma;
  • nyilatkozatát arról, hogy köztartozása, illetve a Közalapítvány felé bármilyen jogcímen nem áll fent tartozása;
  • adatvédelmi nyilatkozatot, melyben a pályázó kijelenti és szavatolja, hogy a pályázat során átadott, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján személyes adatnak minősülő adatok kezeléséhez a pályázat részeként a Közalapítvány részére történő átadásához a pályázó az egyes érintettektől beszerezte az adatvédelmi jogszabályok alapján szükséges és azoknak megfelelő hozzájárulást, vagy a személyes adatok fentiek szerinti kezelését, így a Közalapítvány általi kezelésének jogszerűségét más megfelelő módon biztosította.

A pályázat megjelenik Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapján, és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

Pályázat benyújtási határideje: 2022. augusztus 8.

Pályázatok elbírálásának határideje: 2022. augusztus 10.

A pályázatokat 1 példányban a Közalapítvány nevére postai úton, további 1 példányban elektronikus formában kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjára.

Cím: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,

6800 Hódmezővásárhely, Pf. 23., Kossuth tér 1. I. em. 23.

E-mail: szabo.tibor@hodmezovasarhely.hu Tel: 62/530-100/252

A pályázatok eredményéről a Kuratórium a döntést követő 15 napon belül írásban értesíti a pályázókat.

Megszakítás