Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázat − adóügyintéző

Pályázati feltételek:

Pénzügyi és Számviteli Főiskolai, vagy igazgatásszervező, vagy közgazdász vagy jogász végzettség

magyar állampolgárság

büntetlen előélet

Előnyben részesül:

elsősorban hódmezővásárhelyi lakos

közigazgatási szakvizsga

A pályázathoz mellékelni kell:

szakmai önéletrajzot

30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

végzettséget igazoló dokumentumok másolatát

Az ellátandó munkakör:

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál közreműködés a
helyi adókról szóló rendeletek kidolgozásában, az adózási fegyelem
nyomon követése, kapcsolattartás a Közgyűlés bizottságaival és a
hivatal szervezeti egységeivel

Bérezés:
a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben és a
41/2003. (12. 02.) Közgyűlési rendeletben előírtak alapján

Az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálását követően azonnal

Egyéb: a kinevezés határozott időre, helyettesítés céljából történik

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályázati kiírás Belügyi Közlönyben történő megjelenését követő 15. nap déli 12 óráig történő megérkezése

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül

A pályázat benyújtásának helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjének

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Bővebb felvilágosítás kérhető: dr. Kis Zsuzsanna személyzeti referenstől személyesen a Polgármesteri Hivatal I. emelet 25/A szobában vagy telefonon a (62) 530-198-as számon

Megszakítás