Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázat − belvízvédelmi előadó

Pályázati feltételek:

legalább középfokú végzettség

magyar állampolgárság

büntetlen előélet

Előnyben részesül:

elsősorban hódmezővásárhelyi lakos

felsőfokú szakirányú végzettség

építőmérnök, vízgazdálkodási mérnök vagy mélyépítő mérnök végzettség

közigazgatási alap-,illetve szakvizsga

A pályázathoz mellékelni kell:

szakmai önéletrajzot

30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

végzettséget igazoló dokumentumok másolatát

Az ellátandó munkakör:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál szakirányú feladatok ellátása

Bérezés: a Köztisztviselők jogállásáról szóló évi 1992. évi XXIII. törvényben és
a 41/2003. (12.02.) Közgyűlési rendeletben előírtak alapján

Az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálását követően azonnal

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályázati kiírás Belügyi Közlönyben történő megjelenését követő 15. nap déli 12 óráig történő megérkezése

A pályázat benyújtásának helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjének

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Bővebb
felvilágosítás kérhető: dr. Kis Zsuzsanna személyzeti referenstől
személyesen a Polgármesteri Hivatal I. em. 25/A szobában, vagy
telefonon a 62/530-198-a számon.

Megszakítás