Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

pályázat

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok (a 2007/2008. tanévben
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek) jelentkezhetnek, akik a 2008/2009. tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott,
teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A
pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2008-ban
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2008/2009. tanévben ténylegesen megkezdik
.

A nyertes pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles írásban 2008. szeptember 1-ig az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2008/2009. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait.

A
középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben
résztvevő tanulók, a rendvédelmi és a katonai felsőoktatási intézmények
hallgatói nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

A pályázati adatlap átvehető: 2007. október 1-től a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoportjánál (Em.14.) és letölthető a https://www.hodmezovasarhely.hu/www.hodmezovasarhely.hu Internet címen.

A pályázat benyújtási határideje 2007. október 31.

Hódmezővásárhely, 2007. szeptember 19.

Dr. Korsós Ágnes

jegyző

Megszakítás