Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázat a Bessenyei Ferenc Művelődési Kőzpont intézményvezetői álláshelyére

A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ Intézményvezetői álláshelye betöltésére.

A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

A BESSENYEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYVEZETŐI

ÁLLÁSHELYE BETÖLTÉSÉRE.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Az állás határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony keretében tölthető be.

 

A vezetői megbízás időtartama:

Az intézményvezetői megbízás határozott időre, 1 éves időtartamra szól.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős.

 

A munkavégzés helye:

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ – Bessenyei Ferenc Művelődési Központ
Csongrád megye – 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 7.

 

A munkakör betöltés által ellátandó feladatkörök:

Az intézmény és telephelyeinek szakmai munkájának és működésének irányítása, szervezése, ellenőrzése. A BFMK rövid és hosszú távú kulturális, közművelődési munkatervének elkészítése és végrehajtása. Részvétel Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város kulturális programjainak szervezésében, lebonyolításában. Tudományos, közművelődési munka végzése. Szakmai kapcsolattartás a város kulturális és oktatási intézményeivel, valamint kistérségi, megyei és régiós szinten közművelődési profilú intézményekkel és szakmai szervezetekkel.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján, valamint vezetői pótlék.

 

Pályázati feltételek:

–          szakirányú főiskolai, egyetemi végzettség;

–          legalább 5 év kulturális, közművelődési szakterületen eltöltött gyakorlat;

–          büntetlen előélet;

–          magyar állampolgárság;

–          kommunikációképes idegen nyelvtudás, legalább középfokú nyelvvizsga.

 

Előnyben részesül:

–          Ph.D. vagy annak megfelelő tudományos fokozat;

–          egyéb idegen nyelvek ismerete;

–          közművelődési területen szerzett vezetői gyakorlat;

–          kulturális menedzser végzettség;

–          felsőfokú nyelvismeret.

 

Pályázathoz csatolni kell:

–          fényképes szakmai önéletrajzot (publikációs listával);

–          képesítést igazoló dokumentumok másolatát;

–          3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolatát;

–     vezetői program és szakmai koncepció a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ működésére.

 

Álláshely betölthető: elbírálást követően azonnal betölthető

 

Pályázat benyújtási határideje: 2014. szeptember 15.

 

Pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül

 

A pályázatok benyújtásának módja:

1). Postai úton, a pályázatnak Dr. Nagy Imre múzeumigazgató nevére, a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ címére történő megküldésével (6801 Hódmezővásárhely, Pf. 2)

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: BFMK intézményvezető (327/2014-1.).

 

2.) Elektronikus úton a mailto:titkarsag@tjm.hutitkarsag@tjm.hu e-mail címen keresztül.

Kérjük tárgyként feltüntetni a pályázati adatbázisban munkakör megnevezését: BFMK intézményvezető (327/2014-1.).

 

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatokat a múzeumigazgató véleményezi, a pályázati feltételeknek megfelelő pályázó(ka)t meghallgatja, majd elbírálja és dönt, hogy élni kíván-e a kinevezés jogával.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

– Nemzeti Közigazgatási Intézet, 2014. augusztus 1.; www.kozigallas.gov.hu

– Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város honlapja; www.hodmezovasarhely.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bfmk.hu honlapon szerezhet.

 

Megszakítás