Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázat – energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésre

Hirdetés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata ezúton felhívja a Hódmezővásárhely közigazgatási területén élő polgárok figyelmét, hogy az energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésre vonatkozó pályázatok ismételten benyújthatók.

Támogatható tevékenységek: családi házak nyílászáróinak cseréje, hőszigetelése, fűtés korszerűsítése.

A támogatás formája visszatérítendő, kamatmentes kölcsön, összege maximum 400.000,- Ft, visszafizetésének határideje 5 év.

A pályázatok beadási határideje: folyamatos a keret kimerüléséig.

A pályázatok elbírálása folyamatosan történik.

Pályázati feltételek:
– a lakásingatlan, melyre a pályázatot benyújtják Hódmezővásárhely közigazgatási területén van, és nem többlakásos társasház része,
– a pályázó rendelkezik a beruházás 30 %-ának megfelelő összegű önerővel,
– a pályázó lakóhelye legalább 2 éve, vagy tartózkodási helye legalább 3 éve Hódmezővásárhely közigazgatási területén van,
– a pályázó és vele együtt lakó házastársa, kiskorú gyermeke, vagy más személy egy főre jutó havi átlagos nettó jövedelme a minimálbér másfélszeresét (157.500,- Ft), gyermekét egyedül nevelő, munkanélküli, illetve egyéb segélyből, járadékból élő személy és nyugdíjas esetén az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének kétszeresét (57.000,- Ft) nem haladja meg,
– a szükséges anyagi fedezeten és a szokásos életvitelt szolgáló javakon kívül 300.000,- Ft értéket meghaladó ingó, vagy ingatlan vagyonnal nem rendelkezik,
– a pályázó vállalja, hogy a támogatás odaítélését követően az Önkormányzat javára szólóan, a pályázatban megjelölt ingatlan vonatkozásában, a törlesztés időtartamára jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.

A jövedelmi és vagyoni határoktól a Közgyűlés méltányosságból eltérhet.

A pályázathoz csatolni kell:
– építési engedélyhez nem kötött munkánál a költségvetést,
– építési engedélyhez kötött munkáknál a költségvetést és az építési engedély másolatát,
– a pályázó személyi igazolványának és lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatát,
– az önerő igazolására szolgáló dokumentumokat, nyilatkozatot,
– 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolásokat.

A támogatás odaítélést megelőzőn a Polgármesteri Hivatal munkatársai a pályázatban közölt adatokat környezettanulmány keretében ellenőrzi.

Pályázati adatlap nyomtatvány

Megszakítás