Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázat építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda Építéshatósági és Környezetvédelmi Csoport

építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/15. Építésügyi igazgatási terület

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala építéshatósági feladatainak ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet,
  • egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,
  • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint
  • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • motivációs levél
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
  • arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas János nyújt, a 62/530-100/255 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolya részére a tari.ibolya@hodmezovasarhely.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok szakmai véleményezés után kerülnek elbírálásra. A kinevezésről a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. Minden pályázó írásban értesítést kap az eredményről. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 15.

 

 

 

Megszakítás