Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázat hódmezővásárhelyi ingatlan értékesítésére (hrsz 6502/22)

Pályázati felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

– pályázatot hirdet –

az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Hódmezővásárhely, belterület 6502/22 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 3 ha 5.434 m2 területnagyságú, „a./ kivett ipartelep (4.975 m2), b./ kivett csatorna (3740 m2) c./ kivett ipartelep (2 ha 6719 m2)” megnevezésű ingatlan meghatározott és a jelen pályázati felhívás 1. számú mellékletében piros színnel jelölt „a.”, valamint a sárga színnel jelölt „c.” alrészleteinek értékesítésére.

•              Az irányadó vételár összege/kikiáltási ár pincehelyiségenként tételesen lebontva:

Ssz.TelepülésHrsz.MegnevezésAlrészlet területeIrányadó vételár/ kikiáltási árÁrverés esetén az adott helyiség után fizetendő bánatpénz
1.Hódmezővásárhely, belterület6502/22a./ alrészlet4.975 m27.960.000,- Ft + ÁFA796.000,-Ft
2.Hódmezővásárhely, belterület6502/22c./ alrészlet26.719 m242.750.000,- Ft + ÁFA4.275.000,-Ft
Össz:   31.694 m250.700.000,- Ft + ÁFA5.070.000,-Ft
 • A pályázó vállalja, hogy sikeres pályázat után saját költségén viseli az értékesíteni kívánt és fent megjelölt ingatlanrészekkel kapcsolatos telekalakítási eljárások költségeit.
 • Több pályázó esetén árverés kerül lefolytatásra, amelynek időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak
 • Több pályázó esetén az árverés napját megelőző munkanap 12:00-ig kötelezően befizetendő bánatpénz mértéke alrészletenként tételesen lebontva kerül feltüntetésre a táblázat szerint
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 4. 12:00
 • A pályázat benyújtásának helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi Iroda- Jogi Csoport (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. em. 23.)
 • A pályázat benyújtásának módja, tartalma: A pályázat postai úton vagy személyesen nyújtható be, legkésőbb a benyújtási határidő időpontjáig beérkezően. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • pályázó nevét, címét, elérhetőségét, megpályázni kívánt ingatlan címét,
 • vételár, illetve a bánatpénz megfizetésére vonatkozó kifejezett nyilatkozatát,
 • nyilatkozatát arról, hogy köztartozása, illetve az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal felé bármilyen jogcímen nem áll fent vevői tartozása,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, miszerint a pályázó tudomásul veszi, hogy több pályázó esetén árverés megtartására kerül sor
 • nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat esetén a vételárat milyen módon kívánja megfizetni

A pályázat megjelenik az Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A pályázattal kapcsolatban további információért a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjánál, dr. Szécsényi Tamás jogi előadónál lehet érdeklődni az alábbi elérhetőségeken: tel.: 62/530-100/132-es mellék; e-mail: szecsenyi.tamas@hodmezovasarhely.hu

A pályázat kiírója a Ptk. 6:74 § (2) bekezdés szerint fenntartja a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben a benyújtási határidő lejárta, illetve az árverés megkezdése előtt visszavonja, illetve megtagadja a szerződés megkötését.

Pályázat melléklete:

A teljes dokumentumot megtekintheti az alábbi ikonra kattintva:

Megszakítás