Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázat Hódmezővásárhelyi ingatlan értékesítésére (hrsz. 11771/2)

Pályázati felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

– pályázatot hirdet –

az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Hódmezővásárhely, belterület 11771/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 93 m2 területnagyságú, „kivett mocsár” megnevezésű ingatlan értékesítésére.

 • Az irányadó vételár összege/kikiáltási ár: bruttó 200.000,- Ft
 • Több pályázó esetén árverés kerül lefolytatásra, amelynek időpontja: 2022. december 21. , 9:00 óra.
 • Több pályázó esetén az árverés napját megelőző munkanap 12:00-ig kötelezően befizetendő bánatpénz mértéke: 20.000,- Ft
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 19, 12:00 óra
 • A pályázat benyújtásának helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi Iroda- Jogi Csoport (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. em. 23.)
 • A pályázat benyújtásának módja, tartalma: A pályázat postai úton vagy személyesen nyújtható be, legkésőbb a benyújtási határidő időpontjáig beérkezően. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • pályázó nevét, címét, elérhetőségét, megpályázni kívánt ingatlan címét,
 • vételár, illetve a bánatpénz megfizetésére vonatkozó kifejezett nyilatkozatát,
 • nyilatkozatát arról, hogy köztartozása, illetve az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal felé bármilyen jogcímen nem áll fent vevői tartozása,
 • nyilatkozatát arra vonatkozóan, miszerint a pályázó tudomásul veszi, hogy több pályázó esetén árverés megtartására kerül sor
 • nyilatkozatát arról, hogy nyertes pályázat esetén a vételárat milyen módon kívánja megfizetni.
 • A pályázat kiírásának időpontja: 2022. december 9.

A pályázat megjelenik az Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A pályázattal kapcsolatban további információért a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjánál, Havránekné dr. Marton Franciska jogtanácsosnál lehet érdeklődni az alábbi elérhetőségeken: tel.: 62/530-100/205-ös mellék; e-mail: marton.franciska@hodmezovasarhely.hu

A pályázat kiírója a Ptk. 6:74 § (2) bekezdés szerint fenntartja a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben a benyújtási határidő lejárta, illetve az árverés megkezdése előtt visszavonja, illetve megtagadja a szerződés megkötését.

A teljes dokumentumot megtekintheti az ikonra kattintva:

Megszakítás