Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázat hódmezővásárhelyi ingatlan értékesítésére (hrsz 4128)

Pályázati felhívás
Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás
Kapcsolat Központ

-pályázatot hirdet –

a kizárólagos tulajdonában álló, 6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 165. sz. alatt található, 6800

Hódmezővásárhely belterület 4128 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 528 m2 területnagyságú „kivett

lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan értékesítésére.

Az irányadó vételár összege/kikiáltási ár: 24.900.000.-Ft.

  • Több érvényes pályázó esetén árverés kerül lefolytatásra, amelynek idejéről, helyéről a

pályázók külön értesítést kapnak.

  • Több érvényes pályázó esetén az árverés napját megelőző munkanap 12:00-ig kötelezően

befizetendő bánatpénz mértéke: 2.490.000.-Ft.

  • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 25. 12:00 óra
  • A pályázat benyújtásának helye: – Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás

Kapcsolat Központ (6800 Hódmezővásárhely, Serháztér u. 6.)

  • A pályázat benyújtásának módja, tartalma: A pályázat postai úton vagy személyesen

nyújtható be, legkésőbb a benyújtási határidő időpontjáig beérkezően. A pályázatnak

tartalmaznia kell:

-pályázó nevét, címét, elérhetőségét, megpályázni kívánt ingatlan címét,

-vételár, illetve a bánatpénz megfizetésére vonatkozó kifejezett nyilatkozatát,

-nyilatkozatát arról, hogy köztartozása nincs,

-jogi személy pályázó esetén előző évi mérlegét, aktuális főkönyvi kivonatot,

-nyilatkozat arra vonatkozóan, miszerint a pályázó tudomásul veszi, hogy több
érvényes pályázó esetén árverés megtartására kerül sor,

-nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat esetén a vételárat milyen módon kívánja
megfizetni.

  • A pályázat kiírásának időpontja: 2022. október 27.


A pályázat megjelenik: a Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat és a HTKT Kapcsolat Központ
honlapján.


A pályázattal kapcsolatban további információért a Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás
Kapcsolat Központ Gazdasági igazgatójánál, Mészáros Anettnél lehet érdeklődni az alábbi
elérhetőségeken: tel.: 62/220-906; e-mail: meszaros.anett@kapcsolatkozpont.hu


A pályázat kiírója a Ptk. 6:74 § (2) bekezdés szerint fenntartja a jogot, hogy a pályázatot részben vagy
egészben a benyújtási határidő lejárta, illetve az árverés megkezdése előtt visszavonja, illetve
megtagadja a szerződés megkötését.

A teljes dokumentumot megtekintheti az ikonra kattintva:

Megszakítás