Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázat hódmezővásárhelyi ingatlan értékesítésére (Petőfi utca 6)

Pályázati felhívás


Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

-pályázatot hirdet –


a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonát képező
Hódmezővásárhely, belterület 12787 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 6800
Hódmezővásárhely, Petőfi u. 6. szám alatt található „kivett általános iskola” megjelölésű, 2186 m2
területnagyságú ingatlan értékesítésére.
Az irányadó vételár összege/kikiáltási ár: 416.700.000.-Ft.
• Több pályázó esetén árverés kerül lefolytatásra, amelynek idejéről, helyéről a pályázók külön
értesítést kapnak.
• Több pályázó esetén az árverés napját megelőző munkanap 12:00 óráig kötelezően befizetendő
bánatpénz mértéke: 41.670.000.-Ft.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 10. 12 óra
A pályázat benyújtásának helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Jogi Iroda- Jogi Csoport (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. em. 23.)
A pályázat benyújtásának módja, tartalma: A pályázat postai úton vagy személyesen
nyújtható be, legkésőbb a benyújtási határidő időpontjáig beérkezően.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-pályázó nevét, címét, elérhetőségét, megpályázni kívánt ingatlan címét,

-vételár, illetve a bánatpénz megfizetésére vonatkozó kifejezett nyilatkozatát,

-nyilatkozatát arról, hogy köztartozása, illetve az Önkormányzat és Polgármesteri
Hivatal felé bármilyen jogcímen nem áll fent vevői tartozása,

-jogi személy pályázó esetén előző évi mérlegét, aktuális főkönyvi kivonatot,

-nyilatkozat arra vonatkozóan, miszerint a pályázó tudomásul veszi, hogy több
pályázó esetén árverés megtartására kerül sor

-nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat esetén a vételárat milyen módon kívánja
megfizetni


A pályázat kiírásának időpontja: 2021. december 21.


A pályázat megjelenik az Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
A pályázattal kapcsolatban további információért a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjánál, Májerné dr. Pártos Katalin jogi csoportvezetőnél lehet
érdeklődni az alábbi elérhetőségeken: tel.: 62/530-155-ös mellék; e-mail:
partos.katalin@hodmezovasarhely.hu.
A pályázat kiírója a Ptk. 6:74 § (2) bekezdés szerint fenntartja a jogot, hogy a pályázatot részben vagy
egészben a benyújtási határidő lejárta, illetve az árverés megkezdése előtt visszavonja, illetve
megtagadja a szerződés megkötését.
Hódmezővásárhely, 2021.december 20.


Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Jogi Iroda- Jogi Csoport

Megszakítás