Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázat könyvvizsgálói feladatok ellátására

Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot hirdet könyvvizsgálói feladatok ellátására.

Pályázati feltételek:

– okleveles könyvszakértői vizsga

– könyvvizsgálói nyilvántartásba vétel (költségvetési minősítéssel)

– felelősségbiztosítás megléte

– magyar állampolgárság

– büntetlen előélet

A pályázathoz csatolni kell:

– szakmai önéletrajzot (díjazásra vonatkozó igény és az esetlegesen felmerülő egyéb díjak és megjelölésével)

– képesítést igazoló dokumentumok és a könyvvizsgálói felelősségbiztosítási kötvény  másolatát

– könyvvizsgálói névjegyzékben szereplő költségvetési minősítésének igazolását

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy személyében összeférhetetlenségi ok nem áll fenn

– hozzájáruló nyilatkozatot a pályázatok elbírálásában részt vevőknek a pályázatokba történő betekintési jogát illetően

– a pályázó nyilatkozatát az ajánlati kötöttség tartamáról

Bérezés: A Társulás Tanács javaslata szerint

A megbízatás időtartama: 3 év

A pályázat benyújtási határideje: 2013. augusztus 23.

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő rendes Kistérségi Társulási ülés napja.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani „Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás Könyvvizsgálata” felirattal (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) címezve postai úton, vagy személyesen Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Jogi Csoport ( I. em. 23. iroda).

Bővebb felvilágosítás kérhető: (62) 530-100/119-es mellékű telefonszámon Dr. Ambrus Norberttől a Jogi Iroda Irodavezetőjétől.

 

Megszakítás