Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázat sürgősségi betegellátási fogászatra

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki
fogászati sürgősségi betegellátási feladatok végzésére Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül a felnőtt és gyermek
lakosság részére.

Kiíró: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

(6800) Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., képviseli: dr. Lázár János polgármester)

ügyintéző: dr. Zvada Katalin

telefon: 62/530-100 (285-ös mellék)

A pályázat tárgya:

Fogászati
sürgősségi betegellátási feladatok végzésére Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Város közigazgatási határán belül a felnőtt és gyermek lakosság
részére

Munkavégzés helye, ideje: A szolgáltató által biztosított, ÁNTSZ engedéllyel rendelkező orvosi rendelőben / az Önkormányzat által biztosított rendelőben

Munkaszüneti és ünnepnapokon legalább 6 órában:

MEP finanszírozás mellett (155e ft/hó) folyamatos elérhetőség biztosításával, 6 órás helyszínen tartózkodással, vagy

MEP finanszírozás nélkül, 6 órás helyszínen tartózkodással, folyamatos elérhetőség nélkül, vagy

A MEP finanszírozás mellett (310e Ft/hó), naponta, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 4 óra helyszíni tartózkodással.

A pályázathoz csatolni kell a legutóbb kiállított ÁNTSZ engedély másolatát.

Személyi feltételek: a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000(II.25.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi ellátás
folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló
47/2004(V.11.) ESzCsM rendelet – orvosra és asszisztensre vonatkozó –
feltételek szerint.

Díjazás: havi átalánydíj (nyertes pályázat alapján)

Bírálati szempontok: A MEP támogatás feletti önkormányzati támogatás mértéke (Ft/hó)

A megbízás kezdő időpontja: az engedélyek beszerzését követően

A megbízás tartalma: Határozatlan idejű megbízás 90 napos felmondási idővel

Beadási határidő: 2008. május 23. (péntek) 10:00 óra

Elbírálási határidő: 2008. május 26. (hétfő) 12:00 óra

Szerződéskötés: 2008. május 27. (kedd) 10:00 óra

A pályázathoz csatolni kell: – az ügyeletben résztvevő fogorvos(ok) önéletrajzát

– szakvizsgát igazoló okmányok másolatát

– kitöltött pályázati adatlapot

– ÁNTSZ engedély másolatát

A pályázatok leadásának helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Jogi – Közbeszerzési – Oktatási iroda, I. em. 24. szoba (dr. Zvada Katalin)

Megszakítás