Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Hódmezővásárhely Városáért
Közalapítvány összhangban a céljaival, elsősorban az egészséges életmódért küzdő
első osztályú, illetve egyéb sportegyesületeknek, diáksporttal foglalkozó
egyesületeknek, szövetségeknek, közterületek fenntartását, fejlesztését vállaló
alapítványoknak, nevelés-oktatás biztosítása keretében diákok támogatását végző
alapítványoknak, kulturális, közművelődési tevékenységet folytató
civilszervezeteknek, valamint egyéb a közalapítvány céljaival összefüggő
tevékenységet folytató szervezeteknek kíván pénzbeli támogatást nyújtani
működésükhöz, a megvalósítani kívánt rendezvényhez.

A Hódmezővásárhely Városáért
Közalapítványról: a szervezet célja, hogy anyagi eszközökkel segítse a
településfejlesztés és településrendezés feladatait, az épített és természeti
környezet védelmét, a helyi közutak és közterületek fenntartását, a
közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység, valamint az egészséges
életmód közösségi feltételeinek elősegítését, továbbá az egészségügyi és
szociális alapellátás és az alapfokú nevelés és oktatás
biztosítását.

A közalapítvány összhangban a céljaival
elsősorban az egészséges életmódért küzdő első osztályú, illetve egyéb
sportegyesületeknek, diáksporttal foglalkozó egyesületeknek, szövetségeknek,
közterületek fenntartását, fejlesztését vállaló alapítványoknak, nevelés-oktatás
biztosítása keretében diákok támogatását végző alapítványoknak, kulturális,
közművelődési tevékenységet folytató civilszervezeteknek, valamint egyéb a
közalapítvány céljaival összefüggő tevékenységet folytató szervezeteknek kíván
pénzbeli támogatást nyújtani működésükhöz, a megvalósítani kívánt rendezvényhez,
pályázati úton.


Pályázati feltételek:

 • Hódmezővásárhelyi kötődésű szervezet
  tevékenységének rövid bemutatása, megjelölve a szervezet beazonosítására
  alkalmas adatokat (cím, nyilvántartásba vétel száma, képviselő neve és
  elérhetősége, adószám)
 • Megszervezni kívánt esemény, illetve
  mindazon elérendő célok megjelölése, amelyre a szervezet a támogatási összeget
  fordítani kívánja.
 • Igazolás arról, hogy nincs a
  szervezetnek köztartozása.

A vagyonfelhasználás módja, a
támogathatók köre: A célszerinti juttatásokról a közalapítvány pályázati úton
dönt.


Pályázat benyújtási
határideje:
2009. február 20.

Pályázatok elbírálásának határideje: pályázat benyújtási
határidőt követő 30 napon belül

Pályázati adatlapok
átvehetőek: a
Polgármesteri Hivatalban Dr. Ambrus
Norbert kuratóriumi titkárnál. (Emelet 24.)

A
pályázatokat 2 példányban a Közalapítvány nevére Dr. Ambrus Norbert részére
postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani. Cím:
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 6800 Hódmezővásárhely,
Pf. 23., Kossuth tér 1.

Hódmezővásárhely, 2009. január 29.

Kispál Ferenc

Kuratóriumi elnök
sk.

Megszakítás