Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati felhívás

1. A támogatás célja

A
támogatás célja az 1985-ig épült lakóépületek üzemelő,
gáztüzelő-berendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló
egycsatornás gyűjtőkéményeinek (a továbbiakban: termofor kémény)
biztonságtechnikai felújítása.

2. A pályázók köre

Pályázatot
nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú
épületeik, valamint a helyi önkormányzatok saját tulajdonú bérházaik
termofor kéményeinek biztonságtechnikai felújításának elősegítésére.

3. Támogatható tevékenységek köre

A
pályázat keretén belül a legalább 8 lakással rendelkező lakóépületekben
lévő kettősfalú illetve egyesített falú gyűjtőkémények, valamint az
ezekhez kapcsolódó füstcsövezés olyan felújítási munkálataira
igényelhető támogatás, amelynek eredményeként biztosítható a
tüzelőberendezések által előállított, jelenleg a termofor kéményekbe
vezetett égéstermékek biztonságos elvezetése, azok lakásokba illetve
egyéb helyiségekbe történő és az életbiztonságot veszélyeztető
visszaáramlásának megakadályozása. Az egyéb, nem lakáscélú helyiségekre
jutó kéményszakaszok felújítási költségeihez az állami támogatás nem
vehető igénybe.

A
felújítás során az épületben lévő valamennyi használatban lévő termofor
kéményt – az állapotának megfelelően – fel kell újítani.

4. A pályázattal elnyerhető támogatás

Az
igényelt állami támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető
bekerülési költség maximum 40%-a, de lakásonként legfeljebb 80.000,- Ft
lehet.

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzata azon társasházi ingatlan tulajdonosok
részére, ahol a társasház nyilatkozata szerint részt kíván venni a
pályázaton, de ingatlan tulajdonos a ráeső önrészt nem tudja vállalni,
lakáscélú helyi támogatás formájában biztosít támogatást.

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Lakás-
és Helyiséggazdálkodási Csoport Tel: 62/530-184, 6800 Hódmezővásárhely,
Kossuth tér 1.

5. Benyújtás időpontja, határideje:

A pályázatok befogadása folyamatos, végső határidő 2008. június 15. A határidőt követően benyújtott pályázatok az elbírálásból kizárásra kerülnek.

A határidőt követően benyújtott pályázatok az elbírálásból kizárásra kerülnek.

A
pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról bővebben olvashatnak
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos honlapján, valamint
tájékoztatást kérhetnek személyesen, illetve telefonon a Polgármesteri
Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Lakás- és Helyiséggazdálkodási
Csoportjánál (Tel: 62/530-184, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.,
Fsz. 22. szoba).

Megszakítás