Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati felhívás

. A támogatás célja

A
támogatás célja az 1992. július 01. előtt kiadott építési engedély
alapján iparosított technológiával épített lakóépületek
energia-megtakarítást eredményező felújítása, illetve ezen lakóépületek
gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítása és korszerűsítése,
valamint megújuló energiafelhasználás növelése céljából történő
berendezések telepítése. A pályázat szempontjából iparosított
technológiával épült lakóépületnek tekintendő a panel, a közép- és
nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb,
előregyártott technológia felhasználásával épített lakóépület.

2. A pályázók köre

Pályázatot
nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú
épületeik, valamint a helyi önkormányzatok saját tulajdonú bérházaik
energia-megtakarítást eredményező felújítására .

3. Támogatható tevékenységek köre

A
pályázatban támogatás az iparosított technológiával épített
lakóépületek felújítására az alábbi, a felújítási koncepcióban
indokolt, kimutatható energia-megtakarítást eredményező munkálatokra
igényelhető:

1. Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje

2. Homlokzatok és födémek hőszigetelése

3. Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, felújítása

4. A megújuló energiafelhasználás növelése

4. A pályázat tárgya

A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész lehet.

5. A pályázat benyújtásának módja

A pályázat kétlépcsős:

a) Kétlépcsős a pályázat, ha a pályázatot az önkormányzat is támogatja.

Első
lépcsőként a pályázó társasházak és lakásszövetkezetek a felújítási
pályázatot az önkormányzat felé nyújtják be, amennyiben vállalják a
felújítási költségek minimálisan az önkormányzati pályázatban megjelölt
mértékű saját erőből történő finanszírozását.

Az
önkormányzati döntést követően második lépcsőben az önkormányzat által
is támogatott pályázatokat – az önkormányzat dokumentumaival
kiegészítve – a pályázó társasházak, ill. lakásszövetkezetek
továbbítják az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium felé.

6. A pályázattal elnyerhető támogatás

Az
igényelt állami támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető
bekerülési költség maximum 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 500.000,-
Ft lehet.

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzata azon társasházi ingatlan tulajdonosok
részére, ahol a társasház nyilatkozata szerint részt kíván venni a
pályázaton, de ingatlan tulajdonos a ráeső önrészt nem tudja vállalni,
lakáscélú helyi támogatás formájában biztosít támogatást.

A támogatás mértéke a lakás tulajdonosra eső önrész. A támogatás formája: visszatérítendő kamatmentes támogatás.

7. Benyújtás időpontja, határideje

A pályázatok befogadása folyamatos, végső határidő 2008. június 15. A határidőt követően benyújtott pályázatok az elbírálásból kizárásra kerülnek.

A határidőt követően benyújtott pályázatok az elbírálásból kizárásra kerülnek.

A
pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról bővebben olvashatnak
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hivatalos honlapján, valamint
tájékoztatást kérhetnek személyesen, illetve telefonon a Polgármesteri
Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Lakás- és Helyiséggazdálkodási
Csoportjánál (Tel: 62/530-184, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.,
Fsz. 22. szoba).

Megszakítás