Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Bakay Lajos ÖSZTÖNDÍJAT hirdet

Az ösztöndíj célja:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a 2006/2007. tanévre az SZTE Állam-és Jogtudományi
Karával, és a SZTE Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi
Centrummal hallgatói jogviszonyban álló, legalább másodéves hallgatók
részére. Az ösztöndíj összege havi 20.000.-Ft, mely egy tanévben 10
hónapon keresztül kerül folyósításra. Az ösztöndíjban részesülő
hallgatókkal a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
tanulmányi szerződést köt.

Az ösztöndíj pályázat feltételei:

  • az SZTE ÁJK, vagy a SZTE Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum – legalább másodéves – hallgatója,

  • legalább jó tanulmányi átlag (3,51 felett),

  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a diploma
    megszerzését követően Hódmezővásárhelyen kíván elsődlegesen
    elhelyezkedni, a megszerzett képesítésnek megfelelő pályán.

A pályázat elbírálásánál elsőbbséget élvez:

  • igazolt szociális rászorultság

– elsősorban hódmezővásárhelyi vagy Csongrád megyei lakóhely

A pályázat benyújtási határideje:

2007. március 30. (péntek) 12.00 óra

A pályázatok elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követő 30. nap

A pályázat benyújtási helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Iroda, Oktatási Csoport

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

A pályázat benyújtásához szükséges iratok:

– iskolalátogatási igazolás

– tanulmányi átlagról szóló igazolás a legutóbbi 2
lezárt félév– 2005/2006. II. félév, illetve 2006/2007. I. félév
vonatkozásában

– jövedelemigazolás a pályázó és vele közös
háztartásban élő Ptk. szerinti hozzátartozók vagyoni helyzetéről (a
szükséges adatlap letölthető Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
internetes honlapjáról: www.hodmezovasarhely.hu)

Hódmezővásárhely, 2007. február 13.

Dr. Lázár János

Polgármester

Országgyűlési képviselő

Megszakítás