Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATOT
HIRDET a Városellátó és Beszerzési Nonprofit Kft és a Szerdahelyi József
Nonprofit Kft, Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. valamint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátására

Pályázati feltételek:

– okleveles könyvszakértői vizsga
– könyvvizsgálói nyilvántartásba vétel ( költségvetési
minősítéssel)
– magyar állampolgárság
– büntetlen előélet

A pályázathoz csatolni kell:

– szakmai önéletrajzot (fizetési igény megjelölésével)
– képesítést igazoló dokumentumok másolatát
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
– hozzájáruló nyilatkozatot a pályázatok elbírálásában részt
vevőknek a pályázatokba történő betekintési jogát illetően

A pályázat benyújtásának helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzat Polgármesterénél
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Bővebb felvilágosítás kérhető: (62) 530-100/119-es mellékű
telefonszámon

https://www.hodmezovasarhely.hu/oldal-onkormanyzat_altal_kiirt_allaslehetosegek-128Részletes pályázati kiírás

Megszakítás