Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A
Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány
pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi vagy ahhoz
kötődő szerző(k) irodalmi, művészeti, tudományos műve kiadásának támogatására.

Pályázati feltételek: 18 éven felüli, vásárhelyi
vagy ahhoz kötődő személy(ek), akinek munkája a város szellemi értékét
gyarapítja. Előnyt élveznek a pályakezdő alkotók, illetve azok, akik önrésszel
vagy más forrással is rendelkeznek. Csak az kaphat támogatást, aki a teljesen
kész, szerkesztett és számítógéppel készült kézirathoz két elismert szakember
írásbeli értékelését és a kiadást támogató javaslatát, valamint a kiadás
pénzügyi tervezetét és a szerző szakmai önéletrajzát is mellékeli.

Pályázat benyújtási
határideje
: 2009. augusztus 31.
Pályázatok
elbírálásának határideje
: 2009. október 31.
Támogatási  keretösszeg: 650.000,-Ft

A pályázatokat 3 példányban a Közalapítvány nevére és dr. Hegedűs
József részére postai úton, további 1 példányban elektronikus formában
(számítógépes lemezen és/vagy villanyposta csatolmányaként) kell benyújtani.

Cím:
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
6800 Hódmezővásárhely, Pf. 23., Kossuth
tér 1.
E-mail: hegedusjo@hodmezovasarhely.hu

Információ: dr.
Hegedűs József – Tel: 530-166

A
pályázatok eredményéről a Kuratórium a döntést követő 15 napon belül írásban
értesíti a pályázókat.

Megszakítás