Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati felhívás – a kizárólagos tulajdonában álló, Hódmezővásárhely, zártkert 25043 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 6800 Hódmezővásárhely, Nyírfa utca 6. szám alatt található, 2.128 m2 területnagyságú, „legelő” művelési ágú, 2,89 AK értékű ingatlan értékesítésére

Pályázati felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

– pályázatot hirdet –

a kizárólagos tulajdonában álló, Hódmezővásárhely, zártkert 25043 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 6800 Hódmezővásárhely, Nyírfa utca 6. szám alatt található, 2.128 m2 területnagyságú, „legelő” művelési ágú, 2,89 AK értékű ingatlan értékesítésére.

 • Az irányadó vételár összege/kikiáltási ár: 4.400.000,- Ft.
 • Pályázat beérkezése esetén árverés kerül lefolytatásra, amelynek időpontjáról a pályázó(k) külön értesítést kapnak.
 • Pályázat beérkezése esetén az árverés napját megelőző munkanap 12:00-ig kötelezően befizetendő bánatpénz mértéke: 440.000,- Ft.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 24. 12:00 óra.
 • A pályázat benyújtásának helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi Iroda- Jogi Csoport (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. em. 23.).
 • A pályázat benyújtásának módja, tartalma: A pályázat postai úton vagy személyesen nyújtható be, legkésőbb a benyújtási határidő időpontjáig beérkezően. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • pályázó nevét, címét, elérhetőségét, megpályázni kívánt ingatlan címét;
 • vételár, illetve a bánatpénz megfizetésére vonatkozó kifejezett nyilatkozatát;
 • nyilatkozatát arról, hogy köztartozása, illetve az Önkormányzat és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala felé bármilyen jogcímen nem áll fent vevői tartozása;
 • nyilatkozatát arra vonatkozóan, miszerint a pályázó tudomásul veszi, hogy árverés megtartására kerül sor;
 • nyilatkozatát arról, hogy nyertes pályázat esetén a vételárat milyen módon kívánja megfizetni;
 • nyilatkozatát arról, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szerint helyben lakó, földművesnek minősülő természetes személy;
 • nyilatkozatát arról, hogy nyertes pályázat esetén vállalja megfizetni a vételár megállapítása céljából elkészített ingatlanforgalmi szakvélemény költségét, azaz 50.000,- Ft-ot.
 • A pályázat kiírásának időpontja: 2024. június 20.

A pályázat megjelenik az Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A pályázattal kapcsolatban további információért a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjánál, dr. Szabó Tibor jogi előadónál lehet érdeklődni az alábbi elérhetőségeken: tel.: 62/530-100/252-es mellék; e-mail: szabo.tibor@hodmezovasarhely.hu

A pályázat kiírója a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:74 § (2) bekezdés szerint fenntartja a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben a benyújtási határidő lejárta, illetve az árverés megkezdése előtt visszavonja, illetve megtagadja a szerződés megkötését.

A teljes dokumentumot megtekintheti az ikonra kattintva: pdf icon

Megszakítás