Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati felhívás – az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 6800 Hódmezővásárhely, belterület 1536/2 hrsz alatti ingatlannak a 6800 Hódmezővásárhely Zrínyi utca 9. szám előtti részén kialakított csatlakozó ponton elektromos töltőállomás létesítési és üzemeltetési jogára 10 éves időtartamra. A létesítési és üzemeltetési jog megváltásával az Önkormányzat biztosítja a szolgáltatást igénybe vevők részére a csatlakozó pont előtti parkoló ingyenes használatát a töltések idejére

Pályázati felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

– pályázatot hirdet –

az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 6800 Hódmezővásárhely, belterület 1536/2 hrsz alatti ingatlannak a 6800 Hódmezővásárhely Zrínyi utca 9. szám előtti részén kialakított csatlakozó ponton elektromos töltőállomás létesítési és üzemeltetési jogára 10 éves időtartamra. A létesítési és üzemeltetési jog megváltásával az Önkormányzat biztosítja a szolgáltatást igénybe vevők részére a csatlakozó pont előtti parkoló ingyenes használatát a töltések idejére.

 • Az irányadó létesítési és üzemeltetési jog összege/kikiáltási ára: bruttó 2.718.178,- Ft
 • Több pályázó esetén árverés kerül lefolytatásra, amelynek időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.
 • Több pályázó esetén az árverés napját megelőző munkanap 12:00-ig kötelezően befizetendő bánatpénz mértéke: 271.818,- Ft.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 05. 12:00 óra
 • A pályázat benyújtásának helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi Iroda- Jogi Csoport (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. em. 23.)
 • A pályázat benyújtásának módja, tartalma: A pályázat elektronikus úton, postai úton vagy személyesen nyújtható be, legkésőbb a benyújtási határidő időpontjáig beérkezően. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • pályázó nevét, címét, elérhetőségét, megpályázni kívánt jogot,
 • vételár, illetve a bánatpénz megfizetésére vonatkozó kifejezett nyilatkozatát,
 • nyilatkozatát arról, hogy köztartozása, illetve az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal felé bármilyen jogcímen nem áll fenn vevői tartozása,
 • nyilatkozatát arra vonatkozóan, miszerint a pályázó tudomásul veszi, hogy több pályázó esetén árverés megtartására kerül sor,
 • nyilatkozatát arról, hogy nyertes pályázat esetén a vételárat milyen módon kívánja megfizetni.
 • A pályázat kiírásának időpontja: 2024. június 03.

A pályázat megjelenik az Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A pályázattal kapcsolatban további információért a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjánál, dr. Szabó Tibor jogi előadónál lehet érdeklődni az alábbi elérhetőségeken: tel.: 62/530-100/252-es mellék; e-mail: szabo.tibor@hodmezovasarhely.hu A pályázat kiírója a Ptk. 6:74. § (2) bekezdés szerint fenntartja a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben a benyújtási határidő lejárta, illetve az árverés megkezdése előtt visszavonja, illetve megtagadja a szerződés megkötését.

A teljes dokumentumot megtekintheti az ikonra kattintva:

Megszakítás