Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati felhívás – az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Hódmezővásárhely, belterület 3402/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 672 m2 területnagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére

Pályázati felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

– pályázatot hirdet –

az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Hódmezővásárhely, belterület 3402/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 672 m2 területnagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére.

 • Az irányadó vételár összege/kikiáltási ár: bruttó 4.100.000,- Ft
 • Több pályázó esetén árverés kerül lefolytatásra, amelynek időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.
 • Több pályázó esetén az árverés napját megelőző munkanap 12:00-ig kötelezően befizetendő bánatpénz mértéke: 410.000,- Ft.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 15. 12:00 óra
 • A pályázat benyújtásának helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi Iroda- Jogi Csoport (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. em. 23.)
 • A pályázat benyújtásának módja, tartalma: A pályázat postai úton vagy személyesen nyújtható be, legkésőbb a benyújtási határidő időpontjáig beérkezően. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • pályázó nevét, címét, elérhetőségét, megpályázni kívánt ingatlan helyrajzi számát;
 • vételár, illetve a bánatpénz megfizetésére vonatkozó kifejezett nyilatkozatát;
 • nyilatkozatát arról, hogy köztartozása, illetve az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal felé bármilyen jogcímen nem áll fent vevői tartozása;
 • nyilatkozatát arra vonatkozóan, miszerint a pályázó tudomásul veszi, hogy több pályázó esetén árverés megtartására kerül sor;
 • nyilatkozatát arról, hogy nyertes pályázat esetén a vételárat milyen módon kívánja megfizetni;
 • nyilatkozatát arról, hogy nyertes pályázat esetén vállalja megfizetni a vételár megállapítása céljából elkészített ingatlanforgalmi szakvélemény költségét, azaz 50.000,- Ft-ot.
 • A pályázat kiírásának időpontja: 2024. június 18.

A pályázat megjelenik az Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A pályázattal kapcsolatban további információért a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjánál, dr. Szabó Tibor jogi előadónál lehet érdeklődni az alábbi elérhetőségeken: tel.: 62/530-100/252-es mellék; e-mail: szabo.tibor@hodmezovasarhely.hu

A pályázat kiírója a Ptk. 6:74. § (2) bekezdés szerint fenntartja a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben a benyújtási határidő lejárta, illetve az árverés megkezdése előtt visszavonja, illetve megtagadja a szerződés megkötését.

A teljes dokumentumot megtekintheti az ikonra kattintva: pdf icon

Megszakítás