Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati felhívás – BKF Ösztöndíj

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 281/2014. (XI.14.) számú határozata alapján felsőoktatási ösztöndíjat hirdet a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hódmezővásárhelyi Regionális Tudásközpontjában kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók támogatására.

Az ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújthat be, aki

1. a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hódmezővásárhelyi Regionális Tudásközpontjában
a) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos hallgató,
b) 26. életévét a pályázat benyújtásáig még nem töltötte be,
c) alapképzésben az első diplomáját, felsőfokú szakképzésben első szakképesítését kívánja
megszerezni, és
d) az előző aktív félévében legalább 15 kreditet teljesített,
e) a 2013/2014-es tanév II. szemeszterén 4.00 korrigált kreditindexet elért eredménnyel rendelkezik,

2. vállalja, hogy – amennyiben a helyi munkaerőpiaci feltételek ezt lehetővé teszik – felsőfokú
tanulmányait követően – legalább a felsőoktatási ösztöndíj folyósításának időtartamával
megegyező időtartamra – Hódmezővásárhelyen helyezkedik el.

A pályázathoz csatolandó a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola által a hallgató 2013/2014-es tanév II. félévében elért kurzusonkénti kreditindex eredményeiről szóló valamint a hallgató jelenlegi aktív hallgatói jogviszonyáról kiállított igazolás másolata.

Az ösztöndíj 1 szemeszterre szól, félévenként 5 hónapra. A támogatás összege hallgatónként havi 10.000 és 50.000 forint között kerül megállapításra, amelyet az ösztöndíjszerződés aláírását követően – a likviditási helyzet függvényében – minden hónap 15-ig az önkormányzat az ösztöndíjas bankszámlájára átutal.

A pályázatok 2014. december 8. napján 17 óráig nyújthatók be személyesen Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.) Jogi Csoportjánál, az I. emelet 23. számú irodában.

Megszakítás