Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati felhívás – Hódmezővásárhely belterület, 6492/11 hrsz. alatt található kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, valamint a Hódmezővásárhely belterület 6500/11 hrsz. alatti ingatlan meghatározott területrészének értékesítésére vonatkozóan

Pályázati felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

– pályázatot hirdet –

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonát képező Hódmezővásárhely, belterület 6492/11 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 1203 m2 területnagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlannak, valamint a Hódmezővásárhely, belterület 6500/11 hrsz. alatt nyilvántartott „kivett út” megnevezésű ingatlan meghatározott – telekalakítást követően leválasztani tervezett – és a jelen pályázati felhívás 1. számú mellékletében piros színnel jelölt ~ 3.100 m2 területnagyságú részének együttes, közös értékesítésére.

Az irányadó vételár összege/kikiáltási ár ingatlanonként tételesen lebontva:

Ssz.TelepülésHrsz.MegnevezésAlrészlet területeIrányadó vételár/ kikiáltási árÁrverés esetén az adott helyiség után fizetendő bánatpénz
1.Hódmezővásárhely, belterület6492/11„kivett beépítetlen terület”1.203 m21.900.000,- Ft + ÁFA190.000,-Ft + ÁFA
2.Hódmezővásárhely, belterület6500/11„kivett út” meghatározott 1.sz. melléklet szerinti ingatlanrésze3.100 m24.600.000,- Ft + ÁFA460.000,-Ft + ÁFA
Össz:   4.303 m26.500.000,- Ft + ÁFA650.000,-Ft + ÁFA
 • A pályázó vállalja, hogy sikeres pályázat után saját költségén viseli az értékesíteni kívánt és fent megjelölt ingatlanrészekkel kapcsolatos telekalakítási eljárások költségeit.
 • Több pályázó esetén árverés kerül lefolytatásra, amelynek időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak
 • Több pályázó esetén az árverés napját megelőző munkanap 12:00-ig kötelezően befizetendő bánatpénz mértéke ingatlanonként tételesen lebontva kerül feltüntetésre a táblázat szerint
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 25. 12:00 óra.
 • A pályázat benyújtásának helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi Iroda- Jogi Csoport (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. em. 23.)
 • A pályázat benyújtásának módja, tartalma: A pályázat postai úton vagy személyesen nyújtható be, legkésőbb a benyújtási határidő időpontjáig beérkezően. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • pályázó nevét, címét, elérhetőségét, megpályázni kívánt ingatlan címét,
 • vételár, illetve a bánatpénz megfizetésére vonatkozó kifejezett nyilatkozatát,
 • nyilatkozatát arról, hogy köztartozása, illetve az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal felé bármilyen jogcímen nem áll fent vevői tartozása,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, miszerint a pályázó tudomásul veszi, hogy több pályázó esetén árverés megtartására kerül sor
 • nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat esetén a vételárat milyen módon kívánja megfizetni
 • A pályázat kiírásának időpontja: 2023. augusztus 11.

A pályázat megjelenik az Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A pályázattal kapcsolatban további információért a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjánál, dr. Szécsényi Tamás jogi előadónál lehet érdeklődni az alábbi elérhetőségeken: tel.: 62/530-132; e-mail: szecsenyi.tamas@hodmezovasarhely.hu.

A pályázat kiírója a Ptk. 6:74 § (2) bekezdés szerint fenntartja a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben a benyújtási határidő lejárta, illetve az árverés megkezdése előtt visszavonja, illetve megtagadja a szerződés megkötését.

A teljes dokumentumot megtekintheti az ikonra kattintva:

A pályázati felhívás melléklete:

Megszakítás