Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati felhívás – Hódmezővásárhely, belterület 6502/30 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 3 ha 459 m2 területnagyságú, „a./ kivett ipartelep (2 ha 6719 m2), b./ kivett csatorna (3740 m2)”megnevezésű ingatlan meghatározott és a jelen pályázati felhívás 1. számú mellékletében piros színnel jelölt „a./ kivett ipartelep” alrészletének értékesítésére

Pályázati felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

– pályázatot hirdet –

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonát képező Hódmezővásárhely, belterület 6502/30 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 3 ha 459 m2 területnagyságú, „a./ kivett ipartelep (2 ha 6719 m2), b./ kivett csatorna (3740 m2)”megnevezésű ingatlan meghatározott és a jelen pályázati felhívás 1. számú mellékletében piros színnel jelölt „a./ kivett ipartelep” alrészletének értékesítésére.

 • Az irányadó vételár összege/kikiáltási ár: 42.750.400. -Ft + ÁFA (1.600 Ft/m²+ ÁFA)
 • Több pályázó esetén árverés kerül lefolytatásra, amelynek időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak
 • Több pályázó esetén az árverés napját megelőző munkanap 12:00-ig kötelezően befizetendő bánatpénz mértéke: 4.275.040.- Ft + ÁFA
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. február 12. 12:00
 • A pályázat benyújtásának helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi Iroda- Jogi Csoport (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. em. 23.)
 • A pályázat benyújtásának módja, tartalma: A pályázat postai úton vagy személyesen nyújtható be, legkésőbb a benyújtási határidő időpontjáig beérkezően. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • pályázó nevét, címét, elérhetőségét, megpályázni kívánt ingatlan címét,
 • vételár, illetve a bánatpénz megfizetésére vonatkozó kifejezett nyilatkozatát,
 • nyilatkozatát arról, hogy köztartozása, illetve az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal felé bármilyen jogcímen nem áll fent vevői tartozása,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, miszerint a pályázó tudomásul veszi, hogy több pályázó esetén árverés megtartására kerül sor
 • nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat esetén a vételárat milyen módon kívánja megfizetni
 • nyilatkozatát arról, hogy nyertes pályázat esetén viseli a „kivett ipartelep”-ként funkcionáló ingatlanrész leválasztásával kapcsolatban felmerülő, mindennemű telekalakítási költséget.
 • nyilatkozat a pályázati felhívásban foglalt feltételek megismerésére, elfogadására                     vonatkozóan
 • A pályázat kiírásának időpontja: 2024. január 29.

A pályázat megjelenik az Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A pályázattal kapcsolatban további információért a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjánál, dr. Szécsényi Tamás jogi előadónál lehet érdeklődni az alábbi elérhetőségeken: tel.: 62/530-100/132-es mellék; e-mail: szecsenyi.tamas@hodmezovasarhely.hu

A pályázat kiírója a Ptk. 6:74 § (2) bekezdés szerint fenntartja a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben a benyújtási határidő lejárta, illetve az árverés megkezdése előtt visszavonja, illetve megtagadja a szerződés megkötését.

Melléklet:

Megszakítás