Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati felhívás – Hódmezővásárhely, külterület 0667/7 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 7.562 m2 területnagyságú, „legelő” művelési ágú, 6,58 AK értékű, Natura 2000 besorolású ingatlan értékesítésére

Pályázati felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

– pályázatot hirdet –

a kizárólagos tulajdonában álló, Hódmezővásárhely, külterület 0667/7 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 7.562 m2 területnagyságú, „legelő” művelési ágú, 6,58 AK értékű, Natura 2000 besorolású ingatlan értékesítésére.

 • Az irányadó vételár összege/kikiáltási ár: bruttó 1.370.000,- Ft.
 • Pályázat beérkezése esetén árverés kerül lefolytatásra, amelynek időpontjáról a pályázó(k) külön értesítést kapnak.
 • Pályázat beérkezése esetén az árverés napját megelőző munkanap 12:00-ig kötelezően befizetendő bánatpénz mértéke: 137.000,- Ft.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 10. 12:00 óra
 • A pályázat benyújtásának helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi Iroda- Jogi Csoport (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. em. 23.).
 • A pályázat benyújtásának módja, tartalma: A pályázat postai úton vagy személyesen nyújtható be, legkésőbb a benyújtási határidő időpontjáig beérkezően. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • pályázó nevét, címét, elérhetőségét, megpályázni kívánt ingatlan címét;
 • vételár, illetve a bánatpénz megfizetésére vonatkozó kifejezett nyilatkozatát;
 • nyilatkozatát arról, hogy köztartozása, illetve az Önkormányzat és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala felé bármilyen jogcímen nem áll fent vevői tartozása;
 • nyilatkozatát arra vonatkozóan, miszerint a pályázó tudomásul veszi, hogy árverés megtartására kerül sor;
 • nyilatkozatát arról, hogy nyertes pályázat esetén a vételárat milyen módon kívánja megfizetni;
 • nyilatkozatát arról, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szerint helyben lakó, földművesnek minősülő természetes személy;
 • nyilatkozatát arra vonatkozóan, miszerint a pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy nyertes pályázat esetén az Önkormányzat részére 5 éves visszavásárlási jog és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön alapításra;
 • nyilatkozatát arról, hogy nyertes pályázat esetén vállalja megfizetni a vételár megállapítása céljából elkészített ingatlanforgalmi szakvélemény költségét, azaz 35.000,- Ft-ot.
 • A pályázat kiírásának időpontja: 2024. április 2.

A pályázat megjelenik az Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A pályázattal kapcsolatban további információért a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjánál, dr. Szabó Tibor jogi előadónál lehet érdeklődni az alábbi elérhetőségeken: tel.: 62/530-100/252-es mellék; e-mail: szabo.tibor@hodmezovasarhely.hu

A pályázat kiírója a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:74 § (2) bekezdés szerint fenntartja a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben a benyújtási határidő lejárta, illetve az árverés megkezdése előtt visszavonja, illetve megtagadja a szerződés megkötését.

A teljes dokumentumot megtekintheti az ikonra kattintva:

Megszakítás