Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati felhívás – Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonát képező – és a jelen pályázati felhívás 1. számú mellékletében piros színnel jelölt – Hódmezővásárhely, belterület 6502/27 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 50.571 m2 területnagyságú, „kivett ipartelep” megnevezésű ingatlan értékesítésére 

Pályázati felhívás 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

– pályázatot hirdet – 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonát képező – és a jelen pályázati felhívás 1. számú mellékletében piros színnel jelöltHódmezővásárhely, belterület 6502/27 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 50.571 m2 területnagyságú, „kivett ipartelep” megnevezésű ingatlan értékesítésére. 

Az irányadó vételár összege/kikiáltási ár: 101.140.000. -Ft + ÁFA (2.000 Ft/m² + ÁFA) 

  • Több pályázó esetén árverés kerül lefolytatásra, amelynek időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak 
  • Több pályázó esetén az árverés napját megelőző munkanap 12:00-ig kötelezően befizetendő bánatpénz mértéke: 10.114.000.-Ft + ÁFA 
  • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 12. 12:00 óra
  • A pályázat benyújtásának helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi Iroda- Jogi Csoport (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. em. 23.) 
  • A pályázat benyújtásának módja, tartalma: A pályázat postai úton vagy személyesen nyújtható be, legkésőbb a benyújtási határidő időpontjáig beérkezően. A pályázatnak tartalmaznia kell:  
  • pályázó nevét, címét, elérhetőségét, megpályázni kívánt ingatlan címét,  
  • vételár, illetve a bánatpénz megfizetésére vonatkozó kifejezett nyilatkozatát, 
  • nyilatkozatát arról, hogy köztartozása, illetve az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal felé bármilyen jogcímen nem áll fent vevői tartozása, 
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, miszerint a pályázó tudomásul veszi, hogy több pályázó esetén árverés megtartására kerül sor 
  • nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat esetén a vételárat milyen módon kívánja megfizetni 

A pályázat megjelenik az Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 

A pályázattal kapcsolatban további információért a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjánál, dr. Szécsényi Tamás jogi előadónál lehet érdeklődni az alábbi elérhetőségeken: tel.: 62/530-100/132-es mellék; e-mail: szecsenyi.tamas@hodmezovasarhely.hu 

A pályázat kiírója a Ptk. 6:74 § (2) bekezdés szerint fenntartja a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben a benyújtási határidő lejárta, illetve az árverés megkezdése előtt visszavonja, illetve megtagadja a szerződés megkötését. 

A teljes dokumentumot megtekintheti az ikonra kattintva:

Melléklet:

Megszakítás