Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati felhívás irodalmi, művészeti alkotások támogatására

A
Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány
pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi vagy ahhoz
kötődő szerző(k) irodalmi, művészeti, tudományos műve kiadásának
támogatására.

A
Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány
pályázatot hirdet

hódmezővásárhelyi vagy ahhoz
kötődő szerző(k) irodalmi, művészeti,

tudományos műve kiadásának
támogatására.

Pályázati feltételek: 18 éven felüli, vásárhelyi
vagy ahhoz kötődő személy(ek), aki(k)nek munkája a város szellemi értékét
gyarapítja. Előnyt élveznek a pályakezdő alkotók, illetve azok, akik önrésszel
vagy más forrással is rendelkeznek. Csak az kaphat támogatást, aki a teljesen
kész, szerkesztett és számítógéppel készült kézirathoz két elismert szakember
írásbeli értékelését és a kiadást támogató javaslatát, valamint a kiadás
pénzügyi tervezetét és a szerző szakmai önéletrajzát is mellékeli.

Pályázat benyújtási
határideje: 2010. augusztus 31.

Pályázatok
elbírálásának határideje: 2010. október 31.

Támogatási  keretösszeg: 650.000,-Ft

A pályázatokat 3 példányban a Közalapítvány nevére és dr. Hegedűs
József részére postai úton, további 1 példányban elektronikus formában
(számítógépes lemezen és/vagy villanyposta csatolmányaként) kell benyújtani.

Cím:
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,

6800 Hódmezővásárhely, Pf. 23., Kossuth
tér 1.

E-mail: hegedusjo@hodmezovasarhely.hu

Információ: dr.
Hegedűs József – Tel: 530-166

A
pályázatok eredményéről a Kuratórium a döntést követő 15 napon belül írásban
értesíti a pályázókat.

Megszakítás