Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati Felhívás Kárpátaljai Utazási Program

A Rákóczi Szövetség 29 éve járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a Szövetség minden évben számos nyári tábort, találkozót, konferenciát, tanulmányutat szervez határon túli és magyarországi diákok részvételével.

 

A Rákóczi Szövetség – együttműködve a Miniszterelnökség Kárpátaljáért Felelős Kormánybiztosával – Kárpátaljai Utazási Programot hirdet 2018-ban is azzal a céllal, hogy a kárpátaljai régió idegenforgalmát erősítse, valamint a magyar-magyar emberi kapcsolatokat bővítse. A program keretében magyarországi nyugdíjas egyesületek, klubok, családszervezetek, tantestületek és egyházi közösségek csoportjainak kárpátaljai utazásokhoz kíván hozzájárulni.

 

Pályázni az alábbi online űrlap kitöltésével lehet:

 

http://www.rakocziszovetseg.org/hu/palyazati_adatlap_karpataljai_utazasok_2018_nyilt

 

Az online jelentkezési lapok beérkezésének határideje: 2018. április 4.

 

Pályázat benyújtására jogosult:

 • nyugdíjas egyesületek, klubok
 • családszervezetek csoportja
 • tantestületek
 • egyházi közösségek (pl. plébániai közösségek, gyülekezetek) csoportjai

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

 • CSAK kárpátaljai úti céllal lehet pályázni
 • minimum 20 fős csoport
 • kárpátaljai utazástámogatás felhasználási időintervalluma: 2018. március 1.-2018. december 31.
 • pályázathoz csatolt programterv a kárpátaljai kirándulásról

 

Elnyerhető pályázati támogatás:

A Rákóczi Szövetség a program keretében az utazási költséget – a megtett út és az utazók számának függvényében – legfeljebb 250.000 Ft értékig átvállalja a sikerrel pályázók számára.

 

A támogatás mértékének megállapítása függ az adott csoport létszámától a kalkulált útvonal hosszától:

 

 • 20-25 fő:         120.000 Ft utazási keretösszeg
 • 26-30 fő:         160.000 Ft utazási keretösszeg
 • 31-35 fő:         180.000 Ft utazási keretösszeg
 • 36-40 fő:         200.000 Ft utazási keretösszeg
 • 41-   fő:           250.000 Ft utazási keretösszeg

 

Kérjük, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó utaztató cég/buszos vállalkozó szolgáltatását vegyék igénybe, így lehetőséget biztosítva arra, hogy minél több csoport utazását támogathassa a Szövetség!

Kérjük, az online jelentkezési űrlapon szíveskedjenek kitölteni az utazást lebonyolító vállalatra vonatkozó adatokat is!

 

A pályázati támogatásból csak utazási költség finanszírozható!

 

A pályázat utófinanszírozású! A Rákóczi Szövetség a támogatás pénzügyi lebonyolítását közvetlenül az utazási vállalkozóval/céggel rendezi, miután az utazó csoport eleget tett az elszámolás feltételeinek!

 

A pályázaton elnyert összeg kifizetésének feltételei:

A pályázaton elnyert összeg kifizetésének, azaz a számla kiegyenlítésének feltétele, hogy minden utazó csoport az eredeti számla beérkezésével egyidejűleg, de legkésőbb az utazást követően 30 nappal eleget tesz az elszámolás alábbi követelményeinek:

 • számla és menetlevél megküldése postai úton
 • képek nélkül minimum két A/4 oldalas (minimum 5-6000 karakter) írásos beszámoló elektronikusan (szerkeszthető – doc, rtf, stb.)
 • az utazók névsoráról egy eredeti (!) jelenléti ív kitöltése és elküldése postai úton (a formanyomtatvány a Rákóczi Szövetség honlapjáról letölthető)
 • legalább 25 db – az út fontosabb eseményeit megörökítő – fényképet (jpg, bmp, tiff stb.)
 • valamint az utazás megrendelését visszaigazoló dokumentum kitöltése és megküldése postai úton (a formanyomtatvány a Rákóczi Szövetség honlapjáról letölthető)

A hiánytalan elszámolás (szöveges beszámoló, jelenléti ív, fényképek, számla, menetlevél, megrendelő visszaigazolása) a Rákóczi Szövetség Központi Irodájának címére történő beérkezése a pénzkifizetés feltétele is egyben! Ha az utazás után 30 nappal sem érkezik be a hiánytalan elszámolás, a Rákóczi Szövetségnek a számlát nem áll módjában kifizetni!

Amennyiben a pályázó szervezet/közösség nem rendelkezik kárpátaljai kapcsolattal, a Rákóczi Szövetség (szükség esetén) közreműködik a kapcsolatfelvételen. A felhívás mellékleteként csatolt lista a kárpátaljai magyar szálláshelyek elérhetőségeit tartalmazza.

A beérkezett pályázatok elbírálásáról a Rákóczi Szövetség vezetősége dönt 2018. április 5-én. A pályázaton nyertes szervezetek/közösségek listája 2018. április 6-tól olvasható a www.rakocziszovetseg.org honlapon.

További információ kérhető a karpatalja@rakocziszovetseg.hu e-mailcímen, illetve a Rákóczi Szövetség központi irodájának munkatársai állnak az érdeklődők rendelkezésére.

Megszakítás