Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati felhívás – külterület 01119/29 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 180 m2 területnagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére

Pályázati felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

– pályázatot hirdet –

az Önkormányzat kizárólagos 1/1 tulajdonát képező Hódmezővásárhely, külterület 01119/29 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 180 m2 területnagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére.

· Az irányadó vételár összege/kikiáltási ár: 50.000.-Ft.

· Több pályázó esetén árverés kerül lefolytatásra, amelynek időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak

· Több pályázó esetén az árverés napját megelőző munkanap 12:00-ig kötelezően befizetendő bánatpénz mértéke: 5.000.-Ft.

· A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 24. 12:00 óra.

· A pályázat benyújtásának helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi Iroda- Jogi Csoport (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. em. 23.)

· A pályázat benyújtásának módja, tartalma: A pályázat postai úton vagy személyesen nyújtható be, legkésőbb a benyújtási határidő időpontjáig beérkezően. A pályázatnak tartalmaznia kell:

– pályázó nevét, címét, elérhetőségét, megpályázni kívánt ingatlan címét,

– vételár, illetve a bánatpénz megfizetésére vonatkozó kifejezett nyilatkozatát,

– nyilatkozatát arról, hogy köztartozása, illetve az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal felé bármilyen jogcímen nem áll fent vevői tartozása,

– nyilatkozat arra vonatkozóan, miszerint a pályázó tudomásul veszi, hogy több pályázó esetén árverés megtartására kerül sor

– nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat esetén a vételárat milyen módon kívánja megfizetni

A pályázat megjelenik az Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A pályázattal kapcsolatban további információért a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjánál, dr. Szécsényi Tamás jogi előadónál lehet érdeklődni az alábbi elérhetőségeken: tel.: 62/530-132; e-mail: szecsenyi.tamas@hodmezovasarhely.hu

A pályázat kiírója a Ptk. 6:74 § (2) bekezdés szerint fenntartja a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben a benyújtási határidő lejárta, illetve az árverés megkezdése előtt visszavonja, illetve megtagadja a szerződés megkötését.

Megszakítás